top of page

Tasa-arvon päivän tasa-arvoviesti


Miesten tasa-arvo ry kannattaa STM:n miestyöryhmän väliraporttiin sisältyvää esitystä tasa-arvolain tarkoituspykälän muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Jos tavoitteena on Suomessa rakentaa yhteistä tasa-arvopolitiikkaa, on välttämätöntä uudistaa lainsäädäntöä siten, että kaikenlainen sukupuolisyrjintä karsitaan lainsäädännöstä pois. Nykyisessä muodossaan tasa-arvolain tarkoituspykälä on hyvin orwellilainen: kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta naiset ovat tasa-arvoisempia kuin miehet. Tämä ei ole tasa-arvoa edistävä viesti, vaan viesti siitä, etteivät miesten oikeudet ja tasa-arvo-ongelmat olisi yhtä tärkeitä kuin naisten. Miehiä ei tällaisella viestillä tasa-arvotyön pariin houkutella.

Tarkoituspykälän nykymuotoilu ei ole ongelmallinen ainoastaan symbolisista syistä, vaan myös siitä seuraavien käytännön ongelmien vuoksi. Tarkoituspykälää on nimittäin käytetty oikeutuksena sille, ettei viranomaisten tarvitsisi puuttua miehiin kohdistuvaan sukupuolisyrjintään[1]. Näin ollen nykyinen tarkoituspykälä on tasa-arvoa vähentävä ja syrjintää lisäävä.

Tarkoituspykälän muuttaminen työryhmän väliraportin mukaisesti ei millään muotoa estäisi työelämän tasa-arvoisuuden lisäämistä ja naisten aseman parantamista työelämässä. Tasa-arvolain työelämää koskevat säännökset jäisivät ennalleen. Tarkoituspykälän muuttaminen mahdollistaisi myös miesten työelämässä kohtaamien tasa-arvo-ongelmien, kuten suuremman työttömyyden ja toisaalta pidempien työviikkojen, huomioimisen. Tarkoituspykälän muuttamisesta ei siis aiheutuisi haittaa, mutta siitä olisi paljon hyötyä.

Erityisen hyödyllistä olisi se, että tasa-arvopykälän muuttaminen ilmentäisi selvää pyrkimystä tehdä sukupuolten välisestä tasa-arvosta miesten ja naisten yhteinen asia.  Tämä edellyttää sitä, että tasa-arvopolitiikalla aktiivisesti pyritään parantamaan myös miesten asemaa.


 

[1]http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66744/Pasi_Malmi_v%C3%A4it%C3%B6skirja.pdf?sequence=1

Comments


bottom of page