top of page

THL:n hyökkäys kansalaisjärjestötoimintaa vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä toimiva tasa-arvotiedon keskus pitää kotisivuillaan yllä listaa tasa-arvotoimijoista. Kyseiseen listaan on perinteisesti listattu tasa-arvokysymyksiin keskittyneiden nais- ja miesjärjestöjen yhteystiedot. Esityksistä huolimatta kansalaisjärjestöjen yhteystietoja ei ole listattu aakkosjärjestyksessä, vaan naisjärjestöt on nostettu jostain syystä miesjärjestöjen edelle[i]. Myös Miesten tasa-arvo ry on yhteystietoineen löytynyt tältä listalta. Nyt listausta on kuitenkin mitään ilmoittamatta muutettu niin, että Miesten tasa-arvo ry on poistettu listalta. Sen sijaan listalle on nostettu vasta perustettu, perinteistä feminististä linjaa ajava, Miehet ry.

Kun Miesten tasa-arvo ry tiedusteli poistamisensa syytä, THL:n tasa-arvotiedon keskus vastasi Twitterissä näin[ii]:

THL:n tasa-arvotiedon keskus katsoo siis, että sukupuolten välisestä tasa-arvosta saa Suomessa keskustella vain sen hyväksymällä tavalla. Miesten tasa-arvo ry:n tulisi hyväksyttää sivustonsa sisältö heillä, ja sisällön tulisi olla identtistä heidän sivujensa sisällön kanssa.  THL:llä on näkemyksensä mukaan ainoa ja oikea totuus tasa-arvosta Suomessa. Kyse ei sitä paitsi ole mistään ”täydentävästä tiedosta”, vaan puhtaasti tasa-arvokentällä toimivien järjestöjen listasta.

Käytännössä THL tukee toiminnallaan verovaroin tiettyjä järjestöjä tarjoamalla niille sivuillaan ilmaista näkyvyyttä.  THL:n virkamiesten hyväksynnän näyttävät saavan vain sellaiset järjestöt, jotka täysin kritiikittä tukevat suomalaisten tasa-arvoviranomaisten harjoittamaa, ns. valtiofeminististä (täysin naiskeskeistä) tasa-arvopolitiikka. Miesten ja poikien oikeuksia puolustava ja tasapuolisempaa tasa-arvokeskustelua ja -politiikkaa edistämään pyrkivä Miesten tasa-arvo ry pyritään vaientamaan kaikin mahdollisin keinoin.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, ettei THL:n virkamiehillä ole mitään oikeutta syrjiä tällä tavoin Suomen ainoaa miesten ja poikien asiaa ajavaa tasa-arvojärjestöä, joka on tehnyt pitkäjännitteistä ja tuloksellista työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi jo yli kymmenen vuoden ajan.  THL:n virkamiehet sponsoroivat verovaroilla järjestöjä, joiden poliittiset näkemykset vastaavat heidän henkilökohtaisia näkemyksiään.  Tasa-arvotoimijoiden listalta löytyvän Naisasialiitto Unionin, joka ei edelleenkään kelpuuta miehiä jäsenikseen, näkemyksissä ei THL:n virkamiesten mielestä sitä vastoin näytä olevan mitään ongelmallista.

Valtiollisten tasa-arvotilaisuuksien juhlapuheissa usein kaivataan moniäänisyyttä, kriittistä ja avointa keskustelua tasa-arvo-ongelmista ja etenkin enemmän miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. Miesten tasa-arvo ry on tarjonnut demokraattisen väylän miehille nostaa esille kokemiaan ja havaitsemiaan tasa-arvo-ongelmia ja ajaa niihin muutosta rakentavan ja rauhanomaisen kansalaisaktivismin kautta. Keskeinen tasa-arvoviranomainen THL todistaa nyt käytännön toiminnallaan, ettei miesten oikeasti haluta ottavan osaa tasa-arvokeskusteluun. Eikä kenenkään muunkaan, joka ajattelee tasa-arvoasioista vähäisimmässäkään määrin eri tavalla kuin THL:n virkamiehet. Miesten tasa-arvo ry on vakuuttunut siitä, ettei sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamista ainakaan edistetä sulkemalla ihmisiä ja järjestöjä keskustelun ulkopuolelle. Päinvastoin erilaisia näkemyksiä pitäisi tukea ja kriittisiä ääniä kuunnella kunnioituksella. Vain siten saadaan kaikki mukaan ja todellista edistystä aikaan.

Miesten tasa-arvo ry on esittänyt joissain kannanotoissaan ja lausunnoissaan THL:ää ja THL:n tasa-arvotiedon keskusta kohtaan kritiikkiä. Tämä kritiikki on ollut aina asiallista, rakentavaa ja hyvin perusteltua. Kansalaisjärjestöjen perustehtäviin kuuluu viranomaisten työn kriittinen tarkastelu. Näin kansalaiset voivat järjestötoiminnan kautta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja käyttää poliittisia oikeuksiaan tavalla, johon länsimaisessa, vapaassa demokratiassa on totuttu. On todella hälyttävää, että Suomesta on kovaa vauhtia tulossa maa, johon viranomaistoimintaa kritisoivat kansalaisjärjestöt pyritään viranomaisten toimesta vaientamaan.

Miesten tasa-arvo ry vaatii THL:n tasa-arvotiedon keskusta välittömästi päivittämään tasa-arvotoimijoiden listauksensa ajan tasalle ja palauttamaan Miesten tasa-arvo ry:n yhteystietoineen listalle.

Comments


bottom of page