top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

TIEDOTE: Asevelvollisuudesta merkittävää haittaa opiskeluun, työuraan ja talouteen

Päivitetty: 18. maalisk. 2021

Asevelvollisuudesta merkittävää haittaa opiskeluun, työuraan ja talouteen Asevelvollisuuden suorittaneille tehty kysely nosti esiin merkittäviä haittoja erityisesti kolmella elämänalueella: opiskelu, työura sekä henkilökohtainen talous.

Suurin vaikutus asepalveluksella sekä yhteiskunnallisesti että henkilökohtaisella tasolla liittyy opiskeluun. Valmistuminen viivästyy vuoden joka kolmannella asepalveluksen suorittaneella. Jotkut vastaajista ovat luopuneet korkeakoulutuksesta kokonaan asepalveluksen aiheuttamien ylimääräisten taloudellisten rasitteiden vuoksi.

Asepalveluksen suora negatiivinen vaikutus henkilökohtaiseen talouteen lyhyellä aikavälillä on merkittävä. Talouteen liittyvät tekijät vaikuttavat joidenkin varusmiesten osalta koko työuran muotoutumiseen ja koulutustasoon. Pääsykokeeseen valmistautuminen varusmiespalvelun aikana koetaan erittäin vaikeaksi.Asevelvollisuuden_vaikutukset_asevelvoll
.
Download • 825KB

Yhdistyksen Asevelvollisuuden vaikutukset asevelvollisten elämään -kyselyyn osallistui 282 henkilöä. Kysymysten vapaamuotoisissa kommenteissa nousi eniten huolia asevelvollisuuden vaikutuksista opiskeluun ja henkilökohtaiseen talouteen. Monessa vastauksessa korostuu vaikeus valmistautua yliopiston pääsykokeisiin varusmiespalveluksen aikana tai opintojen viivästyminen vuodella tai enemmän. Moni on jo varusmiespalveluksen aikana ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin joko liian pienten valtion avustusten takia tai siksi, että työelämä jäi katkolle. Useilla vastaajilla talouden palauttaminen tasapainoon varusmiespalveluksen jälkeen vei aikansa.


Hieman alle 5% vastanneista on saanut varusmiespalveluksen aikana vakavia vammoja. Joka toinen näistä vastaajista kertoo muuttaneensa urasuunnitelmia vammautumisen vuoksi.


Miesten tasa-arvo ry


Comments


bottom of page