top of page

Tietopyyntö koronatilanteesta THL:lle ja saadut vastaukset

Lähetimme THL:lle 7.4. tietopyynnön, jossa pyysimme heiltä tietoa koronan varalta testattujen sukupuolijakaumasta, koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneiden potilaiden sukupuolijakaumasta ja koronatartuntaan kuolleiden sukupuolijakaumasta. Saimme vastauksen illalla 8.4. Tässä vastuksen ydinkohdat lainausmerkeissä ja kommenttimme niihin (kommentit on välitetty tiedoksi myös THL:lle):

1) Testattujen sukupuolijakauma

”Saamme eri laboratorioista päivittäin tehtyjen testien kokonaismäärän, emme tietoa testattujen sukupuolijakaumasta.”

Varmistettujen tautitapausten määrä ja sukupuolijakauma on saatu selvitettyä ja julkaistua. Jos testien määrästä kyetään saamaan tieto, vaikka testejä tehdään monessa paikassa, olisi myös testattujen sukupuolijakauma haluttaessa selvitettävissä. Tietoa pitää vain pyytää. Testattujen sukupuolijakauma on aivan olennaista tietoa koronavirusepidemian sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta.

2) Tehohoitoon joutuneiden sukupuolijakauma

”Saamme tehohoitoa koskevat tiedot sosiaali- ja terveysministeriöstä. Meillä ei ole tietoa sukupuolijakaumasta.”

Tehohoidossa olevien potilaiden sukupuolijakaumasta on nyt tehty tietopyyntö STM:lle. Tämäkin on keskeinen tieto, mikäli koronavirusepidemian sukupuolivaikutuksia halutaan todella arvioida. Pelkkä varmistettujen tautitapausten sukupuolijakauma ei riitä sen arvioimiseen, onko koronavirusepidemia yhtä vaarallinen molemmille sukupuolille.

3) Kuolleiden sukupuolijakauma

”Pyrimme julkaisemaan tiedot niin, että henkilöä ei voi tunnistaa tiedoista. Nyt julkaisemamme ikäjaottelun jakaminen edelleen sukupuolijakauman mukaan voisi johtaa siihen, että yksittäistä henkilö koskeva tieto voitaisiin yhdistää esimerkiksi mediassa kerrottuihin tietoihin. Tämä tilanne muuttunee lähiaikoina kun menehtyneiden määrä valitettavasti kasvaa. Tämän jälkeen tieto on saatavilla julkisesta koronakarttapalvelusta.”

Tilanteessa, jossa THL:n koronaviruskartassa kerrotaan varmistettujen tautitapausten osalta sairastuneiden ikäjakaumat ja kotikunnat ja jossa THL:n kotisivuilla kerrotaan jo nyt kuolleiden ikäjakauma ja kotiseutu (sairaanhoidon erityisvastuualue), on vähintäänkin erikoista väittää, että juuri koronaan kuolleiden valtakunnallisen sukupuolijakauman julkistaminen vaarantaisi kenenkään yksityisyyden suojaa.

Jos koronavirusepidemiaan kuolevien määrä halutaan pitää mahdollisimman alhaisena, on ehdottoman tärkeää tiedottaa riskiryhmiin kuuluvia heitä uhkaavasta vaarasta. Kun ulkomailta saadut tiedot ja tutkimustulokset selvästi näyttävät osoittavan, että koronavirus on, todennäköisesti pitkälti sukupuolten välisten biologisten erojen takia, huomattavasti vaarallisempi miehille kuin naisille, on syytä selvittää Suomessakin, mitkä epidemian sukupuolivaikutukset ovat juuri tällä hetkellä. Jos miehet todella ovat yksi riskiryhmistä, sen pitää näkyä selvästi THL:n ja muiden viranomaisten tiedotuksessa. Nyt asioihin voidaan vielä vaikuttaa. Jälkiviisaus ei pelasta kenenkään henkeä.

Comments


bottom of page