top of page

TUKEEKO RAY SUKUPUOLISYRJINTÄÄ JA SEKSISMIÄ?

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on päättänyt tukea maahanmuuttajaperheiden kotoutumista Suomeen rahoittamalla kulttuurirajoja ylittämään pyrkivää perheliikuntaa Kajaanissa. Hyvä tavoite hukkuu kuitenkin siihen, että YLE:n Uutisten mukaan miehet eivät ole tervetulleita näille perhelii-kuntatunneille.

Mikäli YLE:n uutisten tiedot pitävät paikkansa, voidaan RAY:n katsoa tukevan miehiin sukupuolen perusteella kohdistuvaa syrjintää. Tasa-arvoista vanhemmuutta ei todellakaan edistetä sulkemalla isät tällä tavoin perheen ulkopuolelle.

Miesten poissulkemista on perusteltu sillä argumentilla, että ulkomaalaisnaiset saattaisivat arastella liikkumista yhdessä miesten kanssa. Miesten tasa-arvo ry toteaa tällaisen perustelun kestä-mättömäksi, sillä mahdolliset seksistiset, sen enempää kuin rasistisetkaan, ennakkoluulot, eivät voi oikeuttaa syrjintää. Maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen on edistettävä suomalaisista perusarvoista, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittami-sesta, tippaakaan tinkimättä. Kotouttamisen tulee nimenomaan tarkoittaa maahanmuuttajien tot-tumista suomalaisiin tapoihin, eikä sitä että suomalaisia tapoja muutetaan muulta tulleiden asenteiden mukaisiksi.

RAY ei ole suinkaan ainoa taho, joka on viime vuosina sortunut samaan. Eri puolilla Suomea verovaroin ylläpidetyt uimahallit ovat ryhtyneet tarjoamaan vain (maahanmuuttaja)naisille avoimia uimavuoroja. Tätä ratkaisua on puolusteltu aivan samalla heikkotasoisella argumentilla, kuin miesten sulkemista Kajaanin perheliikunnan ulkopuolelle nyt perustellaan. Monilta paikkakunnilta löytyy lisäksi yksityisiä kuntosaleja, joiden ovet avautuvat vain naisille, vaikka laki kieltää asiakkaiden valinnan sukupuolen perusteella. Vain naisille avoimia uima- tai kuntosalivuoroja ei voida perustella edes ns. häveliäisyyssyillä, kun uiminen tai urheilu tapahtuu asiaankuuluviin asuihin pukeutuneena, eikä alasti. Sukupuolierottelun perustelu halulla suojata naisia miesten katseilta on Miesten tasa-arvo ry:n mielestä naisia holhoavaa, miehiä halventavaa ja miesten seksuaalisuutta demonisoivaa.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että molempien sukupuolten liikuntaharrastusta ja mutkatonta yhdessä olemista tulee edistää. Raja-aitojen pystyttäminen ja sukupuolierottelun syventäminen ei tätä tavoitetta edistä. Vaikka Miesten tasa-arvo ry on nimenomaan miesnäkökulman vahvistamiseen keskittynyt tasa-arvojärjestö, Miesten tasa-arvo ry pitää tärkeänä, ettei maahanmuuttajanaisia eristetä perinteiden ja ennakkoluulojen vangeiksi, vaan että heidän vapaata ja aktiivista kanssakäymistään kaikkien ihmisten, myös suomalaisten miesten, kanssa pyritään kaikin keinoin edistämään. Vain siten suomalaista yhteiskuntaa voidaan kehittää tasa-arvoisempaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että RAY varmistaa miesten mukaan pääsyn sen tukemaan perheliikuntaan ja että RAY julkisesti irtisanoutuu sukupuoleen perustuvan syrjinnän tukemisesta.

_________________________________________

Päivitys 27.9.2014:

Miesten tasa-arvo ry on saanut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) viestinnältä tiedon, jonka mukaan RAY ei rahoittaisikaan yllä mainittua perheliikuntaa Kajaanissa. YLE Kajaani on julkaissut aiheesta uutisen, jonka mukaan aiemmassa uutisoinnissa olisi ollut erilaisista väärinkäsityksistä aiheutuneita virheitä. Samassa jutussa perheliikuntatuntien järjestämisestä vastaava Kainuun Nuotta ilmoittaa, että perheliikuntatunneille ovat tervetulleita kaikki, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Mikäli nämä tuoreimmat tiedot tapauksesta pitävät paikkansa, Miesten tasa-rvo ry on tilanteeseen hyvin tyytyväinen.

Vaikka tämä nimenomainen tapaus on saamassa onnellisen lopun, ei Miesten tasa-arvo ry:n huoli epätasa-arvosta ja suvaitsemattomuudesta ole ollut perusteeton, sillä tämän tyyppistä syrjintää esiintyy edelleen ympäri Suomea. Tähän Miesten tasa-arvo ry aikoo jatkossakin puuttua.

Comments


bottom of page