top of page

#tyttöjenpuolella – ketä vastaan?

Torstaina 11.10.2018 vietettiin jälleen kansainvälistä tyttöjenpäivää. Päivä on yksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuotuisista teemapäivistä. YK juhlii vuosittain myös kansainvälistä naistenpäivää, mutta kansainvälistä miestenpäivää tai kansainvälistä poikienpäivää se ei huomioi lainkaan. Juhlapäivien viettäminen ja viettämättä jättäminen kertookin kaiken olennaisen YK:n suhtautumisesta sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja erityisesti miesten ja poikien oikeuksiin ja ongelmiin.

Suomessa kansainvälistä tyttöjenpäivää ovat juhlistaneet erityisen näyttävästi vaalikarjaa kosiskelevat poliitikot, jotka ovat kilvan kiillottaneet kilpeään poseeraamalla päivää juhlistavissa valokuvissa. Näissä kuvissa ensi vuoden eduskuntavaaleihin valmistautuvat päättäjät ovat usein kantaneet kylttiä, jossa on ollut teksti: #tyttöjenpuolella. Tämä herättää väistämättä kysymyksen siitä, ketä vastaan poseeraajat ovat, kun he ovat näin näyttävästi #tyttöjenpuolella. Ehkä kysymys on niin vaikea, että vastaus jätetään mielellään epämääräiseksi.Päivän myötä on kuitenkin käynyt jälleen erittäin selväksi se, kenen puolella päättäjämme eivät ole. He eivät ole #poikienpuolella. Eikä tässä ole nyt kysymys vain yhdestä päivästä, vaan pojat kärsivät poliitikkojen empatiavajeesta joka päivä. Vaali- ja hallituskaudesta toiseen. Niinpä huono-osaisuus ja tasa-arvo-ongelmat kasaantuvat Suomessa nimenomaan pojille, eivätkä tytöille. Otetaan pari lukua: joka kahdeksas peruskoulunsa päättävä poika ei osaa edes lukea kunnolla, ja joka viides alle 25-vuotias nuori mies on syrjäytynyt. Tytöillä menee poikiin verrattuna loistavasti. Suomessa sukupuolten välinen ero oppimistuloksissa ja lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Poikien tappioksi. Silti yksikään poliitikko ei asetu julkisuudessa poikien puolelle. Yksi esimerkki: Vielä vaalikauden alkupuolella puhuttiin siitä, kuinka tällä hallituskaudella oikeasti puututtaisiin poikien huonompaan koulumenestykseen. Nyt syksyllä sitten selvisi lopullisesti, ettei kouluissa muuteta mitään poikien kannalta parempaan suuntaan. Käynnistettiin vain korostetun sukupuolineutraali #lukuliike-kampanjointi nuorison lukuinnostuksen edistämiseksi. Pojat petettiin jälleen kerran.

Tasa-arvokeskustelussa nousevat esiin sukupuoliroolit, ja etenkin miesten ja poikien asemasta puhuttaessa (silloin kun miesten ja poikien asema ylipäätään muistetaan mainita) esitetään, että ahtaat sukupuoliroolit kahlitsevat miehiä ja poikia ja että heidät pitäisi vapauttaa noiden haitallisten roolien ikeen alta. Mutta millaista sukupuoliroolivankilaa rakennetaan pojille sillä, että joka vuosi heille tehdään erittäin selväksi, että loppujen lopuksi vain tytöillä on väliä? He saavat nähdä somessa, kuinka poliitikot ovat #tyttöjenpuolella, he saavat lukea Helsingin Sanomista, kuinka sukupuolten välisessä tasa-arvossa on kyse vain ja ainoastaan tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta, he saavat seurata YLE:n tv-ohjelmissa, kuinka tytöt ottavat vallan yritysten johdossa. Missä on vastaava tuki ja kannustus pojille? Eikö sitä pitäisi olla vielä enemmän, ottaen huomioon sen, että pojilla tutkimusten ja tilastojen valossa tiedetään menevän huonommin? Yritysjohtajuuden, poliitikkojen tuen ja median hehkutuksen sijasta 17-vuotiaat pojat saavatkin vain käskyn saapua kutsuntoihin. Jokainen poika saa näin oppia, mikä on miehen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. He oppivat myös, että naisen paikka on jalustalla, joka miehen on pyyteettömästi rakennettava.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Tasa-arvopäivät järjestettiin sattumalta tällä samalla viikolla Helsingissä. Sinne kokoontui noin 200 tasa-arvoalan asiantuntijaa, mutta heistä vain yksi, Miesten tasa-arvo ry:n (MTA ry) jäsen, kommentoi tilaisuudessa yrittäen kohdentaa huomiota tasa-arvon miesnäkökulmaan. Edellä esitetyt luvut poikien ongelmista eivät siis Tasa-arvovaltuutetun tai Tasa-arvoasian neuvottelukunnan (TANE:n) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tasa-arvoyksikön työntekijöiden mielestä ole niin olennaisia, että niistä olisi valtakunnallisilla tasa-arvopäivillä pitänyt puhua yhtään mitään. Kansainvälinen tyttöjenpäivä sitä vastoin oli näyttävästi esillä Tasa-arvopäivillä. Hieman ironista on, että Tasa-arvopäivillä on usein kannettu niin kovin suurta huolta sukupuolten moninaisuuden huomioimisesta, mutta kansainvälisenä tyttöjenpäivänä olikin sitten tärkeää olla nimenomaan #tyttöjenpuolella.

MTA ry haastaa kaikki poliittiset päättäjät ja tasa-arvoviranomaiset osoittamaan julkisesti tukensa sukupuolten väliselle tasa-arvolla sekä miesten ja poikien oikeuksille kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11.2018. Osoittakaa, että te tuette ja kannustatte poikia ihan siinä missä tyttöjäkin. Osoittakaa, että te välitätte. Osoittakaa, että te olette myös #poikienpuolella.

Comments


bottom of page