top of page

UN Womenin rahoittaminen ei edistä tasa-arvoa

Kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautala on luvannut kaksinkertaistaa Suomen tuen YK:n UN Women – organisaatiolle.

UN Women, kuten nimestäkin voi jo päätellä, on vain ja ainoastaan naisasiajärjestö. Se ei ole mikään tasa-arvojärjestö. Poikien ja miesten huono-osaisuudesta tai miesten tasa-arvo-ongelmista UN Women ei ole lainkaan kiinnostunut.

Tasa-arvolaki velvoittaa suomalaiset viranomaiset kaikessa toiminnassaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja toimiaan aktiivisesti tasa-arvon toteutumisen tiellä olevien esteiden purkamiseksi. Tämän soisi näkyvän myös ulkopolitiikassa, sillä UN Women on este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen tiellä. Sen täysin yksipuolinen toiminta ei ole edistänyt miesten oikeuksia. Niinpä miesten globaalit tasa-arvo-ongelmat vain pahenevat vuosi vuodelta.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että Suomi voi tukea UN Womenia vain sillä edellytyksellä, että tukirahoilla UN Womenista muovataan YK:lle uusi tasa-arvojärjestö, joka tasapuolisesti ja aidosti puolustaa myös miesten oikeuksia.

Comments


bottom of page