top of page

Yhdenvertaisuutta lain edessä puolustettava sukupuoliperusteista erityiskohtelua vaativilta

Feministinen ajatushautomo Hattu esittää, että sukupuoli pitäisi lisätä rikoslakiin koventamisperusteeksi viharikosjutuissa. Ajatushautomosta väitetään, että naisviha jäisi usein tutkimatta ja että miehillä olisi parempi oikeusturva verkkovihatilanteissa.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että yhdenvertaisuus lain edessä, joka on kirjattu Suomen perustuslakiin perusoikeutena, on kaiken tasa-arvotyön ehdoton kivijalka. Ajatus siitä, että sitä lähdettäisiin murtamaan ja siirryttäisiin yhä enenevässä määrin sukupuoliperusteiseen, käytännössä naisia sukupuolen perusteella suosivaan, erityiskohteluun, on yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta lisäävä. Miesten tasa-arvo ry ei voi tällaista missään tapauksessa hyväksyä.

Päinvastoin, yhdenvertaisuuden toteutumista lain edessä on Miesten tasa-arvo ry:n mielestä yhä edistettävä Suomessa. Miehiä syrjivä lainsäädäntö (asevelvollisuuslaki, tasa-arvolaki) on korvattava sukupuolineutraalilla lainsäädännöllä. Suomessa on myös varmistuttava siitä, että esimerkiksi huoltajuuskiistoissa tai rikosoikeudenkäynneissä tuomioistuinten ratkaisut eivät riipu asianosaisen sukupuolesta, vaan päätösten on oltava sukupuolineutraaleja. Jos lain soveltamisessa sukupuolineutraalisti viharikosten kohdalla on oikeasti todistettavia ongelmia, on tähän vastaavasti kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota. Perusoikeuksista keskeisimmän romuttaminen on torjuttava tinkimättömästi.

Miesten tasa-arvo ry huomauttaa, että tutkitusti miehiin kohdistuu verkossa vihapuhetta enemmän kuin naisiin. Miesvihaa ei edes tarvitse etsiä netin syövereiden anonyymeista keskusteluista, vaan siihen voi törmätä suomalaisessa valtavirtamediassakin. Nämä tapaukset eivät ole johtaneet tuomioihin, oikeudenkäynteihin, syytteisiin tai edes rikostutkintaan.

Naisrauhalait kuuluvat keskiajalle. 2000-luvulla lainsäädännön ja sen soveltamisen tulee perustua ihmisten yhdenvertaisuudelle lain edessä.

Comments


bottom of page