top of page

YLE ja poikavauvojen ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset

Yleisradio on julkaissut uutisissaan toimittaja Eero Mäntylahden poikavauvojen ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia käsittelevän jutun. Mäntylahden jutussa otetaan erittäin vahvasti kantaa sen puolesta, että poikavauvojen lääketieteellisesti tarpeettomat, rituaaliset ympärileikkaukset pitäisi ottaa Suomessa julkisen terveydenhuollon piiriin.

Juttua varten on haastateltu vain poikavauvojen ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia puolustavia tahoja. Toinen jutussa haastatelluista, lääkärikeskus Medfinin edustaja, edustaa tahoa, joka hyötyy taloudellisesti lääketieteellisesti tarpeettomista ympärileikkauksista. Poikavauvojen rituaalista silpomista vastustavia tahoja ei juttua varten ole haastateltu, eikä heitä päästetä ääneen. Silpomisen vastustajien motiivien kyseenalaistamiselle jutussa annetaan sitä vastoin tilaa. Miksi jutussa ei kuulla tasapuolisesti molempia osapuolia? Miksi YLE asettuu näin kiistanalaisessa asiassa yhden osapuolen kritiikittömäksi äänitorveksi?

Miesten tasa-arvo ry huomauttaa, että poikien törkeät pahoinpitelyt ovat Suomessa edelleen laittomia, vaikka jutussa toisin annetaan ymmärtää. Lait säätää Suomessa Eduskunta, eikä korkein oikeus. Vaikka sitä ei jutussa kerrotakaan, lääketieteellisesti tarpeettomat ympärileikkaukset loukkaavat poikavauvojen ihmis– ja perusoikeuksia. Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien toteuttamiseen myös poikavauvojen kohdalla, heidän vanhempiensa uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Nämä sopimukset nimenomaisesti velvoittavat Suomen kitkemään lapsille haitallisia perinteitä. Niinpä esimerkiksi lasten ruumiillinen kurittaminen on Suomessa lailla yksiselitteisesti kielletty, vaikka sille voidaan löytää useammassakin uskonnossa ”oikeutus” ja vaikka sitä edelleen tapahtuu laista huolimatta. Ajatus siitä, että poikien sukupuolielinten silpominen olisi jotenkin vähäpätöisempi ja hyväksyttävämpi operaatio kuin tyttöjen sukupuolielinten silpominen on, on täysin perusteeton ja kestämätön. Operaatio on aina potentiaalisesti hengenvaarallinen, ja se aiheuttaa pojalle elinikäisen vamman. Toimittaja Eero Mäntymaan jutussa kaikki nämä faktat on jätetty huomiotta. Tämän johdosta uutinen antaa täysin virheellisen kuvan poikavauvojen silpomisesta.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että verovaroin rahoitettavan julkisen palvelun yleisradioyhtiön tehtävänä on uutisten, eikä yksittäisten toimijoiden (tai toimittajien) mielipiteiden, tuottaminen ja välittäminen. Yleisradio on viime aikoina korostanut sitä, kuinka se on ”laatumedia” ja kuinka se sitoutuu oikeisiin tietoihin perustuvaan journalismiin . Yle on myös sitoutunut journalistin ohjeisiin, joissa sanotaan mm.: ”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. ”, ”Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.” ja ”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”. Miesten tasa-arvo ry kysyy, miten hyvin YLE:n juttu näitä ohjeita kunnioittaa?

Miesten tasa-arvo ry esittää, että Suomessa kielletään lailla alaikäisten lasten lääketieteellisesti perusteettomat sukupuolielinten silpomiset. Kiellon on koskettava tasa-arvoisesti kaikkia lapsia heidän sukupuolestaan tai heidän vanhempiensa uskonnosta riippumatta. YLE:ltä Miesten tasa-arvo ry odottaa laadukasta, tasapuolista ja faktapitoista tiedonvälitystä. Ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien kunnioittamiseen sitoutuminen olisi julkisen palvelun yleisradioyhtiöltä erittäin suotavaa.

Comments


bottom of page