top of page

”Yleinen” asevelvollisuus on epätasa-arvoinen

Puolustusvoimain lippujuhlan paraatin (4.6.2012) yhteydessä pitämässään puheessa tasa-vallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että hänen mielestään Suomen puolustuksen kulmakivi on yleinen asevelvollisuus Ylipäällikkö Niinistön näkemys on kyseenalainen siitä syystä, ettei Suomessa ole koskaan ollut käytössä yleistä asevelvollisuutta. Asevelvollisuuslain mukaan asevelvollisuus koskee, tietyin poikkeuksin, Suomessa vain 18–60-vuotiaita miehiä.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että Suomessa käytössä olevaa asevelvollisuusjärjestelmää ei pidä kutsuyleiseksi asevelvollisuudeksi, sillä sellainen väite on totuudenvastainen ja harhaanjohtava. Asevelvollisuutta ei tulisi tarkastella pelkästään maanpuolustuskysymyksenä vaan kyseessä on myös merkittävä ihmisoikeus- ja tasa-arvoratkaisu. YK:n ihmisoikeussopimukset kieltävät asettamasta ihmisiä eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sukupuolen perusteella. Siksi voidaan perustellusti sanoa, että vain miehiä koskeva ”yleinen” asevelvollisuus on kyseisten sopimusten vastainen, etenkin kun miesten on suoritettava velvollisuutensa vankeuden uhalla. Valtaosa muista EU-maista onkin päätynyt maanpuolustuksessaan tasa-arvoisempiin ratkaisuihin, ja tähän suuntaan tulisi edetä nopealla tahdilla myös Suomessa.

Comments


bottom of page