100-tasa-arvotekoa ja suomalaisen tasa-arvopolitiikan vääristyminen

Vuonna 2007 Eduskunta päätti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlan kunniaksi säätää lain valtionavusta eräille naisjärjestöille. Lakia valmistelleen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä korostettiin sitä, kuinka naisjärjestöjen työ hyödyttäisi myös miehiä ja parantaisi miestenkin asemaa tasa-arvoisempaan suuntaan. Vuonna 2017 naisjärjestöt (Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry…

Lue lisää