Tasa-arvon päivän tasa-arvoviesti

    Miesten tasa-arvo ry kannattaa STM:n miestyöryhmän väliraporttiin sisältyvää esitystä tasa-arvolain tarkoituspykälän muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Jos tavoitteena on Suomessa rakentaa yhteistä tasa-arvopolitiikkaa, on välttämätöntä uudistaa lainsäädäntöä siten, että kaikenlainen sukupuolisyrjintä karsitaan lainsäädännöstä pois. Nykyisessä muodossaan tasa-arvolain tarkoituspykälä on hyvin orwellilainen: kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta naiset ovat tasa-arvoisempia kuin miehet. Tämä…

Lue lisää