Vastaus Miesten tasa-arvo ry:tä kohtaan esitettyyn kritiikkiin

    Kun moderniin miesasialiikkeeseen kriittisesti suhtautuville on vähitellen käynyt selväksi, etteivät he voi omaa tasa-arvo-uskottavuuttaan vaarantamatta hyökätä Miesten tasa-arvo ry:n miesasiaosaamista ja tasa-arvo-ohjelmaa vastaan, he ovat ryhtyneet kritisoimaan Miesten tasa-arvo ry:tä liiallisesta kriittisyydestä, vastakkainasettelujen luomisesta, rakentavan asenteen puuttumisesta ja suhtautumisesta tasa-arvoon jonkinlaisena nollasummapelinä. Toisin sanoen, kun itse viestiä ei…

Lue lisää