Huomioitavaa laadittaessa opasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi toisen asteen oppilaitoksille

Miesten tasa-arvo ry kiittää Opetushallitusta saamastaan kutsusta kuulemistilaisuuteen (14.3.) sekä mahdollisuudesta tuoda esiin ajatuksia Opetushallituksen laatiessa lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille opasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi. Pyyntönä on nyt tuoda esiin seikkoja, jotka olisi opasta laadittaessa keskeistä huomioida. Nostamme tiiviisti esiin seuraavaa näkökulmiemme painopisteen ollessa poikien tilanteessa: • Taustaksi: Opiskelijavalinnat ja…

Lue lisää