Miesten tasa-arvo ry:n lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin ja muistioon 2013:21: Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen

  Tasa-arvolakiin ehdotetaan sisällyttäväksi palkkakartoituksen tavoite ja sen laatimista sekä tuloksia koskeva menettely.   Pykälä 6 esitetään uudistettavaksi.  Siinä sanotaan mm. näin: ”Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, palkkaerojen syitä ja perusteita on selvitettävä. Jos työpaikalla…

Lue lisää