Huonoinkin suomalainen mies on parempi sotilas kuin paraskaan suomalainen nainen?

Puolustusvoimien lippujuhlan aikaan on hyvä pysähtyä miettimään kotimaamme puolustamisen historiaa, nykytilannetta ja kehittämiskohteita tasa-arvon näkökulmasta. Suomen puolustus on aina perustunut miesten asevelvollisuuteen niin sodan kuin rauhankin aikana. Naisten on oletettu osallistuvan sodanajan tukitoimiin. Tilanne ei ole muuttunut naisille vuonna 1995 säädetyn vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen; palvelukseen astuneista naisia on ollut vain…

Lue lisää