Eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautus STM:lle miesten liian vähäisestä määrästä

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vahvasti asettunut tukemaan kiintiöitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen välineenä[i]. STM joutui vuonna 2017 noloon valoon, kun kävi ilmi, ettei ministeriö itse ollut kunnioittanut tasa-arvolaissa säädettyjä kiintiömääräyksiä asettaessaan virkamiestyöryhmän valmistelemaan valinnanvapauslakia. Tasa-arvolain mukaan työryhmässä molempien sukupuolten osuuden olisi pitänyt olla vähintään 40 %[ii], mutta STM…

Lue lisää