Seminaari: Poikien tyttöjä huonompi peruskoulupärjääminen 7.8.2017

    Suomessa erot poikien ja tyttöjen peruskoulun oppimistuloksissa ovat koulutodistusten arvosanojen näkökulmasta arvioituna OECD-maiden suurimmat. Tytöt ovat kauttaaltaan parempia. Seminaari ”Poikien tyttöjä huonompi peruskoulupärjääminen” nosti ilmiötä esille monitahoisesti ja tarjosi aineksia miettiä mahdollisuutta tasa-arvoisemmasta peruskoulusta. Seminaarissa puhujina olivat professorit Jarkko Hautamäki, Liisa Keltikangas-Järvinen ja Matti Rimpelä. Seminaariesitykset löytyvät ja…

Lue lisää