Sukupuolten välinen ero ansioissa johtuu kvantitatiivisesta tuottavuuserosta

    Sosiologi Elina Haavio-Mannila esitti jo 1960-luvulla tutkimuksessaan ”Suomalainen nainen ja mies” hypoteesin: ”Eräät tiedot … osoittavat, että naisten pienemmät tulot liittyvät siihen, että he tekevät päivittäin vähemmän työtä kuin miehet.” Kaikki suomalaiset palkkaerotutkijat ovat jättäneet tämän tärkeän tieteellisen hypoteesin huomiotta. Kuitenkin samaan päätelmään ovat yhtyneet 2000-luvulla mm. EU-komissio,…

Lue lisää