Tasa-arvon tilanne Suomessa 2021

Alla on lyhyesti listattuna osa-alueet, joilla miehillä tai naisillä on tasa-arvon tilanne selkeästi huonompi kuin vastakkaisella sukupuolella.

Miehillä huonompi tilanne kuin naisilla

 1. Asepalvalus: Pakollinen asepalvelus vain miehillä​

 2. Elinikäodote: Miehillä on n. 5 v lyhyempi elinikäodote

 3. Syöpäseulonnat: Naisille valtakunnalliset syöpäseulonnat (rinta ja kohdunkaula), miehillä ei mitään​

 4. Koronakuolleisuus: Miehillä on selkeästi suurempi suhteellinen koronakuolleisuus kuin naisilla (1,5 – 2 kertainen) mutta koronan estotoimia ei ole keskitetty miehiin

 5. Rituaalisilpominen: Poikien rituaalisilpominen (tahdonvastainen ympärileikkaus uskonnollisista syistä) on edelleen sallittua, sen sijaan tyttöjen silpominen ollaan kieltämässä jo toista kertaa​​

 6. Sosiaaliset ongelmat: Miehillä on huomattavasti naisia enemmän syrjäytyneisyyttä, päihdeongelmia, asunnottomuutta, päihdekuolemia ja itsemurhia

 7. Väkivallan uhrina: Vaikka enemmistö väkivallan uhreista on miehiä, kampanjat väkivallan vähentämiseksi kohdistuvat naisiin (mm. Istanbulin sopimuksen vaikutus)

 8. Lähisuhdeväkivallan uhrina: Nuoret miehet joutuvat useammin lähisuhdeväkivallan uhreiksi kuin naiset, silti lähisuhdeväkivallan ehkäisytoimet keskittyvät vain naisten kokemaan väkivaltaan. Vastaava tilanne on myös Suomen ulkopuolella. ​

 9. Oppimiserot: Poikien ja tyttöjen oppimiserot peruskoulussa ovat Suomessa OECD-maiden suurimmat​. Tätä ei kuitenkaan nähdä opetushallinnossa ongelmana, eikä siihen kohdisteta toimenpiteitä. 

 10. Korkeakoulupaikat: Vain 1/3 korkeakouluopiskelijoista on miehiä, 2/3 naisia​

 11. Raskaat työt: Pääasiassa miesten vastuulla ovat raskaat ja vaaralliset työt sekä näistä aiheutuvat työtapaturmat​

 12. Vastuu toimeentulosta: Perheelliset miehet joutuvat useimmiten käymään töissä ja vastaamaan perheen tuloista, kun naiset voivat viettää aikaa kotona lasten kanssa ​​​

 13. Huoltajuuskiistat: Huoltajuuskiistoissa oikeus päätyy useimmiten ratkaisuun naisen eduksi

 14. Valtion tasa-arvoelimet: Valtion tasa-arvoelimissa mm. STM on edustajina miltei ainoastaan naisia, joka kuvaa Suomen valtion virallista näkemys tasa-arvosta

 15. Puoluetuki: Puoluetuesta 5% on ohjattu naisjärjestöille (1.8 M€), miesjärjestöille ei mitään

 16. Sukupuolijärjestötoiminnan tuki: Naisjärjestöt saavat valtionapua (900 k€), miesjärjestöille ei mitään​

 17. Isyyslaki: Isyyslaki on epätasa-arvoinen ja mahdollistaa mm. isyyshuijaukset​​

 18. Tasa-arvolaki: Tasa-arvolaki on säädetty erityisesti naisten aseman parantamiseksi työelämässä

Naisilla huonompi tilanne kuin miehillä

 1. Keskimääräiset ansiot: Naisten ansiot ovat keskimäärin n. 3% pienemmät kuin miesten ansiot (samasta kokoaikaisesta työstä, samalla työkokemuksella)

 2. Keskipalkka: Naisvaltaisilla aloilla on miesvaltaisiin aloihin verrattuna pienempi keskipalkka

 3. Urakehitys: Perheelliset naiset joutuvat miehiä useammin katkaisemaan urakehityksensä hoitaessa lapsia kotona

Puuttuuko listalta jotain tai onko listalla virheellistä tietoa? Lähetä viestiä yhdistykselle tai osallistu keskusteluun MTA:n Facebook-sivuilla.