Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä seloste noudattaa Suomen henkilötietolain (523/1999) § 10 sekä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (2016/679).

1. Rekisterin haltija

Rekisterin haltijana toimii Miesten tasa-arvo ry (Rek.nro/Diaarinro 200.882)
sihteeri@miestentasa-arvo.fi

2. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan jäsenistä heidän antamat henkilötiedot, mukaan lukien heidän sähköpostiosoitteet.

Rekisterin tarkoitus on Suomen yhdistyslain (503/1989) mukainen jäsentietojen hallinta, joita käytetään viestinnässä jäsenistölle sekä jäsenmaksujen laskutuksessa.

3. Tallennetut henkilötiedot

Etu- ja sukunimi (pakollinen)
Sähköposti tiedottamiseen ja laskutukseen (pakollinen)
Kotiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoiset)

Lisäksi reksiterissä on tietoa jäsenmaksutilanteesta (maksettu/maksamatta).

Sähköpostilistan hallintajärjestelmään tallennetaan vain sähköpostiosoitteet.

4. Tietojen käyttöaika

Tallennetut henkilötiedot pysyvät rekisterissä niin kauan kuin henkilö ei ole peruuttanut jäsenyyttään. Tieto aiemmasta jäsenyydestä pysyy edellisten toimintavuosien arkistossa.

Sähköpostilistatilaus voidaan erikseen peruuttaa lähettämällä viesti rekisterin haltijalle.

5. Henkilötietojen lähteet

Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot perustuvat jäsenen antamiin tietoihin. Tiedot kerätään jäsenhakemuslomakkeesta tai henkilökohtaisesta jäsenhakemusilmoituksesta rekisterin pitäjän
sähköpostiosoitteeseen. Jäsenet voivat päivittää tietojaan ottamalla rekisterin pitäjään yhteyttä.

6. Tietojen siirto kolmannelle osapuolelle

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle kaupallisiin tarkoituksiin, eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7.Evästeet

Yhdistyksen kotisivuissa sekä yhdistyksen muissa käyttämissä verkkopalveluissa hyödynnetään evästeitä. Kukin palvelu noudattaa GDPR:ää oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8. Tietosuojavaltuutetut

Rekisterin tietoihin pääsevät yhdistyksen hallituksen jäsenien lisäksi sähköpostilistan ylläpitäjä. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri ei sisällä Suomen tietosuojalain
tarkoittamassa mielessä arkaluoteista henkilötietoa.

9. Automaattinen päätöksenteko

GDPR § 22 mukaista automaattista päätöksentekoa ei käytetä.

10. Tarkastusoikeus

Jäsen voi halutessaan tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, sekä pyytää niihin korjauksia. Pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti (sähköpostitse tai postitse) rekisterin haltijalle.

Comments are closed.