top of page

Virheellisiä uskomuksia tasa-arvosta

Naisen euro on 83 senttiä

Fakta: Suomessa naisten ja miesten palkat ovat samalla tasolla.

Suomessa puhetta sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta hallitsee puhe "naisen eurosta", jonka sanotaan nykyään olevan luokkaa 83 senttiä. Tämä on luku, joka saadaa Tilastokeskuksen tuottamasta ansiotasoindeksistä vertailemalla kokopäivätyötä tekevien miesten ja naisten vuoden aikaisia kokonaisansioita ja vähentämällä tästä luvusta tehtyjen ylitöiden ansiot. Tämä vertailuluku jättää kuitenkin huomioimatta useita tekijöitä, joita tulisi huomioida tehtäessä ns. tasa-arvoista palkkakartoitusta. Myös Tilastokeskukselta on todettu, että luku ei ole pätevä ilmaisemaan miesten ja naisten välisen palkatasa-arvon tilaa. Tämä YLE:n tuottama 10 minuutin dokumentti (2012) tiivistää olennaisen:

 

Balladi ansiotasoindeksistä https://areena.yle.fi/1-1772118

 

Yleensä vain naiset joutuvat kokemaan parisuhdeväkivaltaa

Fakta: Miehet ja naiset kokevat väkivaltaa yhtä paljon, mutta koettu väkivalta on eri tyyppistä. Miehet kokevat tyypillisesti enemmän tuntemattomien tekemää fyysistä väkivaltaa, naiset seksuaalista väkivaltaa.

Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan vuonna 2018 pari- ja lähisuhdeväkivallan aikuisia uhreja oli noin 7500, joista naisia noin 5700.

Kuitenkin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tietojen perusteella miehiä hoidetaan naisia enemmän lähisuhdeväkivallan uhreina. Näyttää siltä, että nimenomaan miesten kynnys ilmoittaa itseensä kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta on koholla.

Tästä huolimatta Suomikin on allekirjoittanut ns. Istanbulin sopimuksen, jonka tarkoitus on vain naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäiseminen ja joka sulkee miehet toimenpiteidensä ulkopuolelle.

Valtio tukee yhtä lailla mies- ja naisjärjestöjen tasa-arvotoimintaa taloudellisesti

Fakta: Miesjärjestöjen toiminta on täysin vapaaehtoistyön, vapaaehtoisten lahjoitusten ja jäsenmaksujen varassa. 

 

Valtion budjetista miesjärjestöt saivat tänä vuonna tasa-arvotyöhönsä tukea pyöreät 0 euroa. 

 

Tänä vuonna nämä naisjärjestöt saavat valtiolta yhteensä 318 000 euroa. Valtio siis tukee taloudellisesti vain naisjärjestöjen tasa-arvotoimintaa.

Nuoret naiset ovat työmarkkinoilla erityisen vaikeassa asemassa. Nuorilla miehillä sitä vastoin menee työelämässä erittäin hyvin.  

 

Fakta: Suomessa joka viides 25-34-vuotias mies on työelämän ulkopuolella. 

25-34-vuotiaiden miesten työllisyysaste on Suomessa OECD-maiden neljänneksi heikoin Kreikan, Italian ja Espanjan jälkeen. 

Nuorten naisten työllisyystilanne on selvästi parempi.

Nuoret naiset ovat työmarkinoilla erityisen vaikeassa asemassa. Nuorilla miehillä menee työelämässä erittäin hyvin.

Fakta: Suomessa joka viides 25-34-vuotias mies on työelämän ulkopuolella. 

25-34-vuotiaiden miesten työllisyysaste on Suomessa OECD-maiden neljänneksi heikoin Kreikan, Italian ja Espanjan jälkeen. 

Nuorten naisten työllisyystilanne on selvästi parempi.

bottom of page