top of page

Mitä tarkoittaa sukupuoli?

Biologinen sukupuoli

Biologisia sukupuolia (engl. sex) on kaksi: Miehet ja naiset.

 

Aiheesta mm. Wikipedia toteaa seuraavasti:

 

”Sukupuoli on suvullisesti lisääntyvillä lajeilla ilmenevä biologinen ominaisuus, jonka perusteella yksilöt jakautuvat joko naaraisiin eli munasoluja tuottaviin yksilöihin (hedelmöittyvä) tai koiraisiin eli siittiösoluja tuottaviin yksilöihin (hedelmöittävä). Ihmisellä hedelmöittyvä sukupuoli ovat naiset ja hedelmöittävä sukupuoli miehet.”

Intersukupuolisuus

Yksilön sukupuoli ei ole yksiselitteisesti aina jaoteltavissa koiraaksi tai naaraaksi, jolloin puhutaan intersukupuolisuudesta. Intersukupuolisuuden käsite kattaa useita sukupuolen kehityksen häiriöitä ja sukupuolielinten epämuodostumia, jolloin sukupuolielimet ovat ristiriidassa sukurauhasten tai sukupuolikromosomien määräämän sukupuolen kanssa.

Tieteessä tapahtuu-lehden artikkelissa "Biologinen sukupuoli" todetaan seuraavasti:

 

"Biologisesta vinkkelistä intersukupuolisuus on itse asiassa oiva termi, sillä se kuvaa hyvin biologista todellisuutta – sukupuolten välissä olemista. Epätyypilliset kehityskulut eivät synnytä mitään uutta biologista sukupuoliluokkaa."

Sukupuoli-identiteetti

 

Sukupuoli-identiteetti (engl. gender) on yksikön kokema käsitys omasta sukupuolestaan ja tämä ei aina vastaa yksilön biologista sukupuolta. On täysin hyväksyttävää ja kunkin yksilön oikeus kokea itsensä oman sukupuoli-identiteetin edustajaksi.

 

Suurin osa (Wikipedian mukaan 99%) täysikäisistä ovat sukupuoli-identiteetiltään vastaavia oman biologisen sukupuolen kanssa.

Juridinen sukupuoli

 

Yhteiskunnan toimesta jokaiselle kansalaiselle on määritettynä juridinen sukupuoli lähtökohtaisesti biologisen sukupuolen perusteella, joka merkitään mm.  henkilöasiakirjoihin.

 

Mikäli yksilön sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen biologista sukupuoltaan, hänellä on oikeus vaihtaa virallista yhteiskunnan tunnustamaa juridista sukupuoltaan (käytännössä joko mies tai nainen) ja saada sen mukanaan tuomat oikeudet ja velvoitteet.

 

Julkinen keskustelu

 

Julkinen keskustelu sukupuolikysymyksen ympärillä usein sekoittaa biologisen sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja juridisen sukupuolen, joskus jopa tahallisesti provosointitarkoituksessa. Tällöin usein käytetään vain termiä sukupuoli, jonka lukija voi tulkita haluamallaan tavalla (biologiseksi, juridiseksi tai identiteetiksi).

MTA:n kanta kysymykseen eri sukupuolista

MTA:n näkemyksen mukaan puhuttaessa sukupuolista, olisi erittäin toivottavaa todeta aina mistä osa-alueesta on kyse, biologisesta sukupuolesta, juridisesta sukupuolesta vai sukupuoli-identiteetistä. Mikäli osa-aluetta ei erikseen todeta, kyse on tällöin lähtökohtaisesti juridisesta sukupuolesta.

bottom of page