top of page

Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Näkemyksemme mukaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ei voida saavuttaa pelkästään naisasiakysymyksiin keskittymällä. Tasa-arvopyrkimysten on koskettava yhtä lailla miehiä kuin naisia.

Yhteiskunnassamme miesten asema on monessa kohdin naisten asemaa heikompi. Sukupuolten positiivisen ja todellisen tasa-arvokehityksen kannalta on välttämätöntä, että tasa-arvon mittarit laaditaan niin, että ne huomioivat myös miehet ja heidän ongelmansa.

Tarkoituksemme on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten näkökulmasta. Miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on poistettava ja miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmien analysointiin ja poistamiseen on varattava yhtäläiset resurssit.

Mielestämme tavoiteltava sukupuolten tasa-arvo on sitä, että sukupuolesta riippumatta ihmisillä on tasa-arvoiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla, sukupuolten biologiset eroavaisuudet huomioiden.

Miesten tasa-arvo ry

 

 

 

 

 

bottom of page