• Miesten tasa-arvo ryMiesten tasa-arvo ry (MTA) ajatteli toteuttaa tänä kesänä pitkään valmistellun suunnitelmansa ja osallistua yhdistyksenä Helsingin Pride-kulkueeseen. Tarkoituksenamme oli osoittaa järjestömme tukevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, vaikka MTA toiminnassaan keskittyykin, ohjelmansa mukaisesti, miesten ja poikien oikeuksien edistämiseen. Pettymyksemme oli suuri, kun meille ilmoitettiin[i], ettemme olisi järjestönä tervetulleita mukaan kulkueeseen.


MTA ry katsoo, että kulkueen organisoinnista vastaavan Helsingin Pride -yhteisön linjaus on ristiriidassa Pride-tapahtuman julkituotujen arvojen kanssa. On puhuttu monimuotoisuudesta ja siitä, että vaikuttaminen on mahdollista jokaiselle ilman pelkoa syrjinnästä[ii]. Tänä vuonna on vieläpä korostettu omien ennakkoluulojen kohtaamisen tärkeyttä[iii]. Mukaan ovat kuitenkin kelvanneet naisjärjestöt, myös jäsenkriteereissään sukupuolisyrjintää harjoittava Naisasialiitto Unioni. Vain miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia esille nostavalle ja miesten sekä poikien tasa-arvoisten oikeuksien puolesta kamppailevalle yhdistykselle näytetään punaista valoa, mikä osoittanee, ettei miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia oteta Helsingin Pride -yhteisön piirissä vakavasti.


Helsingin Pride -yhteisö on sittemmin perustellut kieltäytymistään sillä, että MTA on irtisanoutunut feminismistä[iv]. Tosiasiassa MTA ei ole antifeministinen järjestö, mutta me kyllä kritisoimme usein (etenkin intersektionaalista) feminismiä ja sen hegemoniaa suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa. Esittämämme arvostelu on perusteltua, asiallista ja rakentavaa. Niin teemme myös jatkossa, aina kun aihetta on. Siitä huolimatta, olemme aina olleet valmiita vuoropuheluun feministien kanssa[v]. Molemminpuolisen kunnioituksen hengessä, tietenkin.


MTA pitää erittäin huolestuttavana ja vaarallisena sitä, että feminismi yritetään näin nostaa ideologiana kaiken arvostelun yläpuolelle. Toimivan moni- ja tasa-arvoisen demokratian peruskivi on avoin ja vapaa kansalaiskeskustelu, jossa ei ole mitään aatetta tai mielipidettä, jota ei saisi kyseenalaistaa ja arvostella. On ironista, että juuri ne tahot, jotka julkisesti hehkuttavat olevansa vapauden, moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolella, ovat usein ensimmäisinä rajoittamassa sanan- ja mielipiteenvapautta, jakamassa ihmisiä meihin ja niihin (hyviin ja pahoihin) ja rakentamassa muureja eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.


MTA pitää erittäin valitettavana, ettei Helsingin Pride -yhteisö ollut valmis kohtaamaan omia ennakkoluulojaan. MTA:n oma kokemus on se, että hyvien asioiden edistäminen edellyttää yhteistyökykyä ja kunnioitusta myös niitä kohtaan, jotka eivät ehkä ajattele kaikista asioista ihan samalla tavoin kuin me itse ajattelemme.[i] https://twitter.com/miestentasaarvo/status/1537085400988123136 [ii] https://pride.fi/meista/ [iii] https://pride.fi/pride-week/ [iv] https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/b7b1a05d-1ff4-4f35-98f9-128665ff885f [v] https://kioski.yle.fi/omat/pahimmat-tasa-arvo-ongelmat-miesten-vai-naisten-suomi

  • Miesten tasa-arvo ryMiesten ja poikien kokema väkivalta
.pdf
Download PDF • 690KB

Tänään kansainvälisenä poikien päivänä 16.5.2022 MTA on julkaissut "Miesten ja poikien kokema väkivalta - Myyttejä ja faktaa" -tietopaketin, jonka toivomme omalta osaltaan olevan käynnistämässä keskustelua siitä, eikö myös poikien ja miesten kokema väkivalta olisi syytä huomioida yhtäläisesti tyttöjen ja naisten kokeman väkivallan kanssa.


Poikien elämänlaadun parantamisessa ja poikien huomioimisessa on toki paljon eri aspekteja, mutta eri muotoinen väkivallan kohteeksi joutuminen ja vallalla oleva suhtautuminen tähän on asia, johon haluamme tänä vuonna kohdentaa huomion.


Muistetaan kaikki myös iloita ja olla ylpeitä pojista ja osoitetaan se pojille itselleen.


Hyvää kansainvälistä poikien päivää!  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) on palkinnut vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla. MTA:n vuoden 2021 ”Tasa-arvon kartanpiirtäjä” -palkinnot saavat kolumnisti ja opettaja Arno Kotro ja rap-artisti Stepa. ”Tasa-arvon jarru” – maininnan yhdistys on puolestaan vuosittain jakanut toimijalle, joka on pahiten jarruttanut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä edeltäneen vuoden aikana. Sellaiseksi yhdistys on tällä kertaa valinnut asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtineen parlamentaarisen komitean. MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt kuudetta kertaa, ja ”Tasa-arvon jarru” – tunnustus neljännen kerran.Tasa-arvon kartanpiirtäjä” - palkintojen perustelut


Kolumnisti ja opettaja Arno Kotro on kommentoinut sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä jo pitkään ansiokkaasti. Hän toimitti yhdessä Hannu T Sepposen kanssa syksyllä 2007 julkaistun Mies vailla tasa-arvoa- kirjan, joka ravisteli suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ja keskustelua nostamalla miesten tasa-arvo-ongelmat pinnalle. Kotro on ennen muuta kunnostautunut suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvo-ongelmien kriitikkona. Kotro on käynyt Uuden Suomen blogipalstalla julkaistuissa blogikirjoituksissaan näitä ongelmia läpi perusteellisesti ja armottomasti. Nykymuotoisen asevelvollisuusjärjestelmän puolustelijoiden argumenteista ei jää Kotron käsittelyssä jäljelle oikeastaan mitään.


Rap-artisti Stepa on ansioitunut tasa-arvon edistäjänä uusimman levynsä "Rakkaus ylivoimainen" biisillä ”Pojat, jonka voi mieltää koko levyn teemabiisinä sen nostaessa kehiin jotain ratkaisevasti uutta. Yhteiskunnallinen kantaaottavuus on rap-genressä ollut tavanomaista alusta lähtien, mutta se, että havaintoja tehdään poikien ja miesten tilanteesta ruohonjuuritasoa yleisemmällä tasolla, on poikkeavaa. Biisi nostaa esiin globaalin ”empatiavaje miehiä ja poikia kohtaan” -ilmiön, tähän liittyvän huono-osaisuuden kasautumisen miehille ja julistaa piiskaavasti myös poikien ja miesten tarvitsevan rakkautta. Tämä on tärkeä viesti vastaanotettavaksi kaikille näinä aikoina.


Tasa-arvon jarru


MTA katsoo, että vuoden 2021 ”Tasa-arvon jarru” on ehdottomasti asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtimaan asetettu parlamentaarinen komitea, joka luovutti loppuraporttinsa 26.11.2021. Komitea ei loppuraportissaan esittänyt vain miehiä koskevan, eli sukupuolisyrjinnälle perustuvan, asevelvollisuusjärjestelmän muuttamista tasa-arvoiseksi ja syrjimättömäksi. MTA toteaa, että komitean käsitys sukupuolten tasa-arvosta oli täysin naiskeskeinen ja vanhoillisille, jopa taantumuksellisille, sukupuoliroolistereotypioille rakentuva. Komitean esittämät muutokset, kuten kutsuntojen ulottaminen myös naisiin, eivät edistä tasa-arvoa, vaan ainoastaan vahvistavat naisten sukupuoliperusteista erityiskohtelua entisestään. Parlamentaarinen komitea jarrutti parhaansa mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Suomessa.

Julkilausumat

1/10