top of page
  • Miesten tasa-arvo ry


Miesten tasa-arvo ry toivottaa onnea ja menestystä kaikille tulevaisuuttaan aloitteleville pojille. Mahdollisuuksia on lukemattomia ja horisontti leveä.


Toivomme, että niin poikia kuin kaikkia muitakin kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta ja syntyperästä riippumatta. Muutos on mahdollista, mutta tällä hetkellä tasa-arvo kompastuu viimeistään aikuisuuden kynnyksellä.


Jokainen poika on täysi-ikäisyyden saavutettuaan velvoitettu sotilaskoulutukseen, ilmaiseen työhön tai arestiin. Muu elämä saa odottaa vuoden. Tässä asiassa Suomi patavanhoillisesti ohittaa tasa-arvon eikä aio tätä asiaa lähiaikoina muuttaa. Siitä huolimatta Suomi on tasa-arvon kärkimaa, vai onko mittariin luikahtanut bugi?


Tiedustelimme Euroopan tasa-arvoinstituutilta, EIGE:ltä, miten heidän tasa-arvoindeksinsä ottaa huomioon Suomen syrjivän asevelvollisuuden. Lopulta saimme tältä EU:n toimielimeltä vastahakoisen vastauksen: ei mitenkään.


Käsitys Suomesta tasa-arvon kärkimaana perustuu pitkälti juuri EU:n laatimaan mittariin. Realistisemmalla mittarilla Suomen sijoitus lienee alempana. Ennuste on pojille tyttöjä huonompi eliniänodotteessa, syrjäytyneisyydessä, koulutustasossa, päihdeongelmissa, terveydessä ja lukuisissa muissa hyvinvoinnin tekijöissä.


Vaikuttaa, että juuri pojat kaipaisivat sellaista itsetunnon tukea, jota tyttöjen päivänä kunnioitettavan paljon jaetaan. Nostetaan myös pojat siihen arvostukseen, jonka he ansaitsevat.


Tulevaisuus on kuitenkin avoin ja muutos mahdollista. Hyvää poikien päivää ja myötätuulta tasa-arvolle!

  • Miesten tasa-arvo ry

On behalf of (if applicable): Association/organisation/NGO

Against which European Union (EU) institution or body do you wish to complain?

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

What is the decision or matter about which you complain? When did you become aware of it? Add annexes if necessary.

EIGE knowingly ignores mandatory military service for men in Finland in its gender equality index. EIGE publishes misleading equality rankings because of this reason. This is gender discrimination. We became aware of the issue in February of 2023.

What do you consider that the EU institution has done wrong?

EIGE has knowingly excluded from its gender equality index the fact that Finland has mandatory military service for men. This is gender discrimination. EIGE can not be ignorant of the Finnish practice. The service is forced labor extracted from all men and it equals an extra tax burden on men or a form of slavery. Those who refuse the mandatory service have to work one year without pay or go under house arrest. It is preposterous that Finland could be anywhere near the top ranking countries in gender equality if this was taken into account. According to our correspondence with EIGE they ignore gendered military service completely. EIGE has provided no reason for this despite inquiries. They rank Finland as the fourth most equal country in 2022. This is misleading and discriminatory.

What, in your view, should the institution or body do to put things right?

EIGE has to include mandatory military service for men as a factor in their gender equality index. It has to be included in the assessment of countries in written form and on their website. The mandatory military service for men must reflect in the ranking of Finland on the gender equality index. EIGE must stop discriminating against men as their current practice does.

Have you already contacted the EU institution or body in order to obtain redress?

Yes

If the complaint concerns work relationships - -

Not applicable

Has the object of your already been settled by a court or is it pending before a court?


No

  • Miesten tasa-arvo ry


Suomessa on pitkään vallinnut vahva konsensus siitä, että suomalainen yhteiskunta rakentuu tietyille yhteisille arvoille, joihin lukeutuvat mm. sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannattaminen sekä kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Miesten tasa-arvo ry (MTA) on erittäin pahoillaan siitä, että meiltä löytyy vielä vuonna 2023 toimijoita, jotka eivät jaa tätä arvopohjaa. Ihmisoikeusliitto, Suomen Amnesty ja Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä 32 muuta järjestöä vaativat nimittäin yhteisessä kannanotossaan, että seuraavan hallituksen olisi tartuttava toimeen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi kokonaan[i]. Kaunistelematta on todettava se, että nämä järjestöt tukevat siis vahvasti poikien sukuelinten rituaalisilpomisen jatkamista ja rikoslain sukupuolittamista.


MTA tuomitsee järjestöjen kannanoton täysin. MTA muistuttaa, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, perustuvat ajatukselle siitä, että kaikki ihmiset ovat arvoltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisia. Suomen perustuslaki kieltää myös ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan lain edessä sukupuolen perusteella. Kannanotollaan järjestöt ovat asettuneet jakamattomia ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan. Ne tukevat lainsäädännöllisen sukupuolisyrjinnän lisäämistä Suomessa ja sitä, että ihmisen ihmisoikeudet riippuisivat hänen sukupuolestaan. Nämä järjestöt edustajineen pitävät poikia vähempiarvoisina (tuskin edes ihmisarvoisina) kuin tyttöjä. On surullista, että järjestöiltä, jotka julkisesti esittävät olevansa ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolella, ei löydy tositilanteessa selkärankaa seisoa näiden arvojen tukena, eikä vähäisintäkään inhimillistä empatiakykyä silvottavia poikavauvoja kohtaan.


MTA vaatii seuraavaa hallitusta kieltämään kaikkien lasten, sukupuolesta riippumatta, sukuelinten silpomisen. Lisäksi MTA vaatii, että kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen tukeminen julkisista varoista on lopetettava kokonaan. Koska allekirjoittajien joukosta löytyvät myös suoraa valtion budjettitukea saavat Naisasiajärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ja Monika-naiset, on laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta kumottava. Tuo laki on säädetty sillä perusteella, että siten edistettäisiin sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta kun rahoja nyt käytetään täysin avoimesti sukupuolisyrjinnän edistämiseen, on laki menettänyt perustelunsa. Kaikkien allekirjoittaneiden järjestöjen edustajien kuulemisesta asiantuntijoina ihmisoikeuksiin, lapsen oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä on niin ikään luovuttava.


Ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät ole asioita, joiden suhteen voitaisiin tehdä kompromisseja; joko ollaan niiden puolella tai sitten ollaan niitä vastaan. Valtiovallan on tehtävä selväksi se, ettei Suomessa hyväksytä avoimesti sukupuolisyrjinnän ja ihmisoikeuksien sukupuolittamisen puolesta liputtavia järjestöjä.

[i] https://ihmisoikeusliitto.fi/tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kiellettava-laissa/, https://www.amnesty.fi/kannanotto-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kriminalisoitava-omana-rikosnimikkeenaan/, https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/jarjestojen-kannanotto-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kriminalisoitava-omana-rikosnimikkeenaan/


Julkilausumat

1/11
bottom of page