top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen. Budjetin vaikutuksia on etukäteen arvioitu rajuiksi ja leikkauksia kipeiksi.

Leikkauksia joudutaan hallituksen mukaan tekemään silläkin uhalla, että heikoimmassa asemassa olevat perheet, opiskelijat ja työttömät joutuvat kärsimään. Siihen nähden tuntuu kummalliselta, että Orpon naisvaltainen hallitus on jättämässä budjetin sukupuoliperusteiset määrärahat naisten poliittiseen toimintaan ja naisjärjestöille kokonaan leikkausten ulkopuolelle.

Valtion budjeteissa on jo vuosikaudet korvamerkitty puoluetuesta 5 % naisten poliittisen toiminnan tukemiseen. Tismalleen sama teksti ja määräys on sisällytetty määrärahaesityksiin myös valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä. Rahassa tuo viisi prosenttia on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Tukea naisten poliittisen toiminnan tukemiseksi halutaan antaa tilanteessa, jossa Euroopan komissiossa on naisenemmistö, Suomen hallituksessa on naisenemmistö, lähes kaikkien puolueiden puheenjohtajat ovat jo pitkään olleet naisia, eduskunnan sukupuolijakauma on hyvin tasainen ja aluevaltuustoissa on naisenemmistö. Lisäksi, mikä tärkeintä, äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle on ihmisillä sukupuoleen katsomatta yhtäläinen. Näin ollen mitään perusteita sukupuolitetulle naisten poliittiselle tuelle ei ole olemassa.

Naisten poliittisen toiminnan tuen lisäksi presidentti Tarja Halosen vuonna 2007 allekirjoittama laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta on säätämisestään lähtien taannut kolmelle naisjärjestölle rivin valtion budjetin määrärahoissa. Tämä veronmaksajien vuosittainen tuki on vaihdellut puolesta miljoonasta miljoonaan euroon. Päinvastoin kuin muut tasa-arvojärjestöt tai ideologiset yhteisöt, Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry ja Monika-Naiset liitto ry ovat tuen avulla voineet rahoittaa toimintaansa jäsenmaksujen lisäksi tai sijasta.

Valtion ensi vuoden budjetissa valtiovarainministeriö ehdottaa mainituille naisjärjestöille jälleen 518000 euron suuruista valtionapua. Huomionarvoista on, että poliittisten puolueiden naisjärjestöt ovat jäseninä sekä Naisjärjestöjen keskusliitto ry:ssä että Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:ssä, eli hyväksyessään tuen eduskunnassa naiskansanedustajat ovat jakamassa sukupuolitettua tukirahaa itselleen. Median puolelta naisjärjestötukiin ei ole puututtu ehkä siksi, että naisvaltainen mediakin on naistukien saamapuolella ainakin yhden naistoimittajien yhdistyksensä jäsenyyden kautta. Naisjärjestöt ovat osittain myös toistensa jäseniä, joten rahojen todellinen kohdentuminen ei ole läpinäkyvää.

Kumpikaan mainituista valtion tukimuodoista, naisten poliittisen toiminnan tuki taikka kolmen naisjärjestön tuki, ei ole millään tavalla perusteltavissa. Valtion heikon taloudellisen tilanteen ja perustuslain takaaman sukupuolten yhdenvertaisuuden perusteella vaadimme näiden määrärahojen poistamista valtion budjetista.

  • Miesten tasa-arvo ry


Miesten tasa-arvo ry toivottaa onnea ja menestystä kaikille tulevaisuuttaan aloitteleville pojille. Mahdollisuuksia on lukemattomia ja horisontti leveä.


Toivomme, että niin poikia kuin kaikkia muitakin kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta ja syntyperästä riippumatta. Muutos on mahdollista, mutta tällä hetkellä tasa-arvo kompastuu viimeistään aikuisuuden kynnyksellä.


Jokainen poika on täysi-ikäisyyden saavutettuaan velvoitettu sotilaskoulutukseen, ilmaiseen työhön tai arestiin. Muu elämä saa odottaa vuoden. Tässä asiassa Suomi patavanhoillisesti ohittaa tasa-arvon eikä aio tätä asiaa lähiaikoina muuttaa. Siitä huolimatta Suomi on tasa-arvon kärkimaa, vai onko mittariin luikahtanut bugi?


Tiedustelimme Euroopan tasa-arvoinstituutilta, EIGE:ltä, miten heidän tasa-arvoindeksinsä ottaa huomioon Suomen syrjivän asevelvollisuuden. Lopulta saimme tältä EU:n toimielimeltä vastahakoisen vastauksen: ei mitenkään.


Käsitys Suomesta tasa-arvon kärkimaana perustuu pitkälti juuri EU:n laatimaan mittariin. Realistisemmalla mittarilla Suomen sijoitus lienee alempana. Ennuste on pojille tyttöjä huonompi eliniänodotteessa, syrjäytyneisyydessä, koulutustasossa, päihdeongelmissa, terveydessä ja lukuisissa muissa hyvinvoinnin tekijöissä.


Vaikuttaa, että juuri pojat kaipaisivat sellaista itsetunnon tukea, jota tyttöjen päivänä kunnioitettavan paljon jaetaan. Nostetaan myös pojat siihen arvostukseen, jonka he ansaitsevat.


Tulevaisuus on kuitenkin avoin ja muutos mahdollista. Hyvää poikien päivää ja myötätuulta tasa-arvolle!

  • Miesten tasa-arvo ry

On behalf of (if applicable): Association/organisation/NGO

Against which European Union (EU) institution or body do you wish to complain?

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

What is the decision or matter about which you complain? When did you become aware of it? Add annexes if necessary.

EIGE knowingly ignores mandatory military service for men in Finland in its gender equality index. EIGE publishes misleading equality rankings because of this reason. This is gender discrimination. We became aware of the issue in February of 2023.

What do you consider that the EU institution has done wrong?

EIGE has knowingly excluded from its gender equality index the fact that Finland has mandatory military service for men. This is gender discrimination. EIGE can not be ignorant of the Finnish practice. The service is forced labor extracted from all men and it equals an extra tax burden on men or a form of slavery. Those who refuse the mandatory service have to work one year without pay or go under house arrest. It is preposterous that Finland could be anywhere near the top ranking countries in gender equality if this was taken into account. According to our correspondence with EIGE they ignore gendered military service completely. EIGE has provided no reason for this despite inquiries. They rank Finland as the fourth most equal country in 2022. This is misleading and discriminatory.

What, in your view, should the institution or body do to put things right?

EIGE has to include mandatory military service for men as a factor in their gender equality index. It has to be included in the assessment of countries in written form and on their website. The mandatory military service for men must reflect in the ranking of Finland on the gender equality index. EIGE must stop discriminating against men as their current practice does.

Have you already contacted the EU institution or body in order to obtain redress?

Yes

If the complaint concerns work relationships - -

Not applicable

Has the object of your already been settled by a court or is it pending before a court?


No

Julkilausumat

1/11
bottom of page