top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Kiistanalainen YLE ja miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmat

Päivitetty: 8. toukok.


Verorahoitteinen YLE:n uutiset on kirjoittanut Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) STEA-rahoitusta saaneesta seurusteluväkivaltahankkeesta jutun, jossa poikiin ja miehiin kohdistuvaa seurusteluväkivaltaa pyritään vähättelemään. Jutun otsikossa MTA:ta kutsutaan ”kiistanalaiseksi miesjärjestöksi”.


MTA pitää hyvin valitettavana sitä, että vielä vuonna 2024 pidetään kiistanalaisena sitä, että seurusteluväkivallan uhreja pitäisi tukea, vaikka he olisivatkin miehiä tai poikia. Onko tasa-arvon eteen tehtävä työ jotain nollasummapeliä, jossa mitään ei voida tehdä miesten ja poikien aseman parantamiseksi, koska sen nähdään olevan jollakin kummallisella tavalla olevan pois tytöiltä ja naisilta? Miksi kaikki ne tutkimustulokset, jotka kertovat poikiin kohdistuvan seurusteluväkivallan yleisyydestä pyritään verorahoitteisen YLE:n toimesta mitätöimään?


Syitä on useita, mutta ne voidaan tiivistää kolmeen kohtaan. Ensinnäkin ajatus siitä, että pojat ja miehet voisivat olla jossain asiassa huonommassa asemassa kuin tytöt ja naiset, saati jälkimmäisten (väki)vallankäytön uhreja, haastaa traditionaaliset ja vakiintuneet käsitykset tasa-arvosta ja sukupuolten asemasta. Kun on koko ikänsä saanut kuulla, että naiset ovat viattomia ja avuttomia olosuhteiden uhreja, että koko yhteiskunnan on muututtava naisten ja tyttöjen ongelmien ratkaisemiseksi tai toisaalta, että miesten ja poikien mahdolliset ongelmat ovat ihan vain heidän omaa syytään ja että miesten ja poikien olisi muututtava kelvatakseen, siihen alkaa moni uskoa, vaikka faktat kertoisivat toista. Suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa ollaan yhä arkaaisten ennakkoluulojen vankeja. Suomesta löytyy vain kourallinen toimittajia, joilta löytyy riittävästi rohkeutta ja mielikuvitusta kyseenalaistaa tämä stereotyyppinen ajattelu.


Toinen syy on miehiin ja poikiin kohdistuva empatiavaje. Vaikka usein korostetaan kaiken väkivallan olevan tuomittavaa ja kaikkien väkivallan uhrien olevan yhtä arvokkaita, miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan vähättely on valitettavasti edelleen valtavirtaa. Sille on sallittua nauraa, eikä edes kaikkien puolustuskyvyttömimmässä asemassa olevien, vastasyntyneiden poikavauvojen, suojelemista silpomiselta pidetä tärkeänä. Jos hallitus ja eduskunta ajaisivat lainsäädäntöä vain poikien silpomisen kieltämiseksi ja jättäisivät tytöt ilman vastaavaa lain suojaa, olisivat nais- ja ihmisoikeusjärjestöt, tasa-arvoviranomaiset ja media barrikadeilla, mutta kun se on toisinpäin, ainoa, joka puolustaa poikien ihmisoikeuksia ja oikeutta yhdenvertaisuuteen, on MTA. Populaariviihteestä lainsäädäntöön sanoma on selvä: miesten ja poikien henkeä ja terveyttä ei pidetä yhtä arvokkaina kuin naisten ja tyttöjen. Niin kauan kuin tätä ongelmaa ei tunnisteta ja tunnusteta, ei tasa-arvokehityksessä päästä eteenpäin.


Kolmas syy liittyy suoremmin YLE:en itseensä. MTA lähetti vuoden 2021 viimeisenä päivänä avoimen kirjeen YLE:n johdolle[i]. Kirjeeseen ei ole vastattu, eikä YLE:n ohjelmiston tai uutistarjonnan ongelmia ole korjattu. YLE:n reilun 500 miljoonan euron budjetista löytyy rahaa jos jonkinlaisille naisteemaisille ohjelmille, mutta tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsitteleviä ohjelmia tai uutisia ei ole. Kun yhteiskunnallisia ongelmia käsitellään, piilotetaan miesten ja poikien ongelmat korostetun sukupuolineutraalin kielen alle tai, jos ongelmien sukupuolittuneisuus vastahakoisesti myönnetään, niitä vähätellään tai niistä suorastaan syytetään miehiä ja poikia. Kansainvälistä miestenpäivää ”koko kansan” YLE ei huomioi käytännössä mitenkään, mutta kansanvälistä naistenpäivää vietetään viikkoja. Naisjärjestöjen edustajat pääsevät YLE:llä jatkuvasti esittämään näkemyksiään ilman mitään kritiikkiä, mutta miesasiajärjestöjä ei kuulla edes silloin, kun suurin asiantuntemus olisi löydettävissä juuri sieltä.


MTA toteaa, että jos ihminen muodostaisi käsityksensä Suomen tai maailman tasa-arvotilanteesta vain YLE:n tarjontaa seuraamalla, olisi hänen käsityksensä täysin epärealistinen ja virheellinen. Niin yksipuolista, naiskeskeistä ja värittynyttä tarjonta on. Ei ole lainkaan liioittelua kutsua YLE:ä kiistanalaiseksi.


Comentários


bottom of page