top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n oikaisuvaatimus YLE Uutisille

Päivitetty: 8. toukok.

"Miesten tasa-arvo ry on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä yli puolen miljoonan euron avustuksen seurusteluväkivaltaa kokeneiden poikien ja nuorten miesten tukemiseen."

 

Tämä ei pidä paikkaansa, sillä poikien ja nuorten miesten tukeminen on yksi kolmesta hankkeen tuotoksesta. Kaksi muuta ovat seurusteluväkivaltaa yleisesti koskeva tiedottaminen pyrkimyksenä herättää aihealuetta koskevaa keskustelua ja tutkimuksen tekeminen seurusteluväkivaltateemasta.


”Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan väite on virheellinen. He sanovat, että yksittäisistä tutkimuksista voi löytyä tukea yhdistyksen väitteelle, mutta suurimmassa osassa tutkimuksista tullaan päinvastaiseen tulokseen."


Ovatko nämä asiantuntijat tehneet fyysisen seurusteluväkivallan tutkimuksista tieteellisen vertailun, jonka perusteella voitaisiin täysin kategorisesti todistaa seurusteluväkivallan kohdistuvan enemmän tyttöihin kuin poikiin? Kaikkien tutkimusasetelmien kautta ei nimittäin voi mielekkäällä tavalla tähän kysymykseen ottaa kantaa ja seurusteluväkivaltaa tutkimusalueena tunteva tietää asian olevan näin.


"Suomessa ei Honkatukian mukaan ole tehty seurusteluväkivaltaan liittyen heidän tutkimuksensa lisäksi toista samanlaista. Seurusteluväkivaltaa on kuitenkin käsitelty esimerkiksi lapsiuhritutkimuksessa ja 16–74-vuotiaiden kokemaa parisuhdeväkivaltaa Tilastokeskuksen tutkimuksessa. Molemmista käy ilmi, että tytöt ovat poikia useammin väkivallan uhreja parisuhteessa."


Toista samanlaista tutkimusta ei tehty, mutta miksi Yle sivuuttaa Honkatukiaa haastatellessaan ne kolme seurusteluväkivallasta kertovaa tutkimusta, joihin MTA:n hankehakemuksessa on viitattu ja jotka Yle tietää käsittelevän viitatuilta osin seurusteluväkivaltaa.? Näihinhän Yle sitten viittaakin faktantarkistuksen yhteydessä.


Näihin lähteisiin hakemuksessa viitataan

 

”Väite hakemuksessa: Optula: 14-16 vuotiaiden seurusteluväkivallan kohteena luokassa ”vakava fyysinen väkivalta” 82% oli poikia

Faktantarkistus: Optulan eli Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (nyk. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa ei ole mainittu prosenttilukua. Tutkimuksessa pojat kuitenkin kokivat enemmän fyysistä seurusteluväkivaltaa kuin tytöt.”


Tutkimuksessa sivulla 138: ”Vakavinta fyysistä väkivaltaa kartoitettiin kysymyksellä nyrkillä tai kovalla esineellä lyömisestä tai potkimisesta. Pojista 9 prosenttia ja tytöistä 2 prosenttia oli kokenut tämän nykyisen tyttö- tai poikaystävän tekemänä.”

Tämä on sama, kuin MTA:n hankehakemuksessa mainitsema ”14-16-vuotiaiden seurusteluväkivallan kohteena luokassa ”vakava fyysinen väkivalta” 82 % oli poikia” (100 / 11 x 9 = 82) Täysin epäolennaista on, onko tutkimuksessa käytetty jotakin muuta tapaa ilmaista asia, kuin kertoa se prosenttilukuna. Fakta viitatusta tutkimuksesta on se, mitä MTA:n hankehakemuksessa on kerrottu.

 

”Väite hakemuksessa: Heuni: miehistä 14–25-vuotiailla on selvästi eniten lsvv [lähisuhdeväkivalta] -kokemuksia

Faktantarkistus: Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa miehistä 15–24-vuotiaat olivat kokeneet muita ikäryhmiä enemmän väkivaltaa viimeisen vuoden aikana kaikissa tekijäryhmissä (tuntematon, tuttu, nykyinen kumppani).

Tutkimuksessa naiset ja miehet olivat kokeneet nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa suunnilleen yhtä usein. Entisissä parisuhteissa naiset olivat kokeneet väkivaltaa kaksi kertaa useammin kuin miehet.”


Virhe MTA:n hankehakemuksen tässä kohdassa on, että tarkasteltavana oli 15-vuotiaista alkava ikäryhmä, ei 14-vuotiaista alkava, kuten virheellisesti esitettiin. Muilta osin esitetty on täysin yhtä sen kanssa, mitä tutkimuksessa tuodaan esille.

Sivulla 19: ”Viimeisten 12 kuukauden aikana nuoret olivat kokeneet useimmin väkivaltaa. Väkivalta väheni uhrin iän lisääntyessä. Tämä koskee niin tuntemattoman, tutun kuin kumppanin tekemää väkivaltaa. (Kuvio 3.3.)”


”Väite hakemuksessa: Daphne II -ohjelman tutkimus suomalaisilla varusmiehillä: 14-17 % ilmoitti joutuneensa kumppaninsa lyönnin kohteeksi, runsas prosentti kertoi itse lyöneensä kumppaniaan.

Faktantarkistus: Vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta varusmiehiltä parisuhdeväkivallan kokemuksista. Parisuhteessa olevista varusmiehistä 14–17 prosenttia kertoi joutuneensa kumppaninsa lyönnin kohteeksi. Vastaajista 1 prosentti kertoi lyöneensä kumppaniaan, mutta tutkijoiden mukaan vastaajien arvioita uhrin ja tekijän rooleista ei voi verrata luotettavasti keskenään.

Tutkijat arvioivat naisten kokevan parisuhdeväkivaltaa miehiä useammin. He pitävät tutkimustulosta osoituksena siitä, että myös miehet kokevat parisuhdeväkivaltaa suhteellisen usein.”


Hankehakemuksessa esitetty on täysin yhtä sen kanssa, mitä tutkimuksessa tuodaan esille.

 

Commentaires


bottom of page