top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n avoin kirje Turun yliopistolle

Päivitetty: 30. lokak. 2023
Miesten tasa-arvo ry (MTA) on saanut tietoonsa, että Turun yliopisto haki syyskuussa opiskelijalähettiläitä lukuvuodelle 2023 -2024.[i] Opiskelijalähettiläiden tehtävänä on kertoa opiskelemaan hakeville, millaista opiskelu ja opiskelijaelämä Turun yliopistossa on. He toimivat myös Turun yliopiston markkinointimateriaaleissa yliopisto-opiskelun kasvoina. Opiskelijoille lähetetyn hakuilmoituksen mukaan Turun yliopisto on ”täynnä erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista”. Todellisuudessa opiskelijalähettiläät näyttävät erittäin homogeeniselle joukolle. He ovat, vuodesta toiseen, valtaosin naisopiskelijoita, miesopiskelijat ovat pieni vähemmistö. [ii] Selvästikin Turun yliopisto haluaa, että yliopisto-opiskelulla on naisen kasvot.


Opiskelijalähettiläiden epätasainen sukupuolijakauma heijastaa taustalla olevaa, paljon suurempaa ja vakavampaa tasa-arvo-ongelmaa. Miehet ovat pahasti aliedustettuja Turun yliopiston opiskelijoissa: vuonna 2023 opiskelupaikan vastaanottaneista miehiä oli vain 35,1 %.[iii] Naisten osuus on kasvussa, miesten osuus laskussa. Monissa koulutusohjelmissa naisten osuus opiskelijoista on yli 80 tai 90 prosenttia. Turun yliopisto ei todellakaan ole täynnä erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Turun yliopisto, kuten muutkin suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut, on erittäin naisvaltainen koulutus- ja opiskeluympäristö.


Suomi on jäänyt kilpailijamaistaan pahasti jälkeen väestön kouluttautumisessa.[iv] MTA katsoo, että mikäli Suomi haluaa nostaa korkeakoulutuksen suorittaneiden osuutta, on miesten osuutta korkeakouluopiskelijoissa aivan ehdottomasti nostetta merkittävästi nykyisestä. MTA huomauttaa lisäksi, että jos työelämän jakautumista miesten ja naisten aloihin halutaan Suomessa todella vähentää, kuten erilaisissa tasa-arvopoliittisissa ohjelmissa niin usein esitetään, on miesten osuutta nostettava useilla hyvin naisvaltaisilla korkeakoulutetuilla aloilla.


MTA haluaa tietää, mitä Turun yliopisto on konkreettisesti tehnyt opiskelijakuntansa pahasti vinoutuneen sukupuolijakauman korjaamiseksi? Mitä Turun yliopisto on tehnyt, jotta yliopistoon saataisiin nykyistä enemmän miesopiskelijoita ja jotta erittäin naisvaltaiset koulutusohjelmat muuttuisivat monimuotoisemmiksi? Eikö miesten houkuttelemiseksi olisi tärkeää huolehtia siitä, että myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläiden joukossa olisi enemmän miehiä, ja että yliopiston markkinointimateriaalissa miesten osuus olisi nykyistä suurempi? MTA katsoo, että miehet tuntisivat itsensä tervetulleiksi yliopistolle, on yliopiston aktiivisesti huolehdittava siitä, että yliopiston markkinointikuvastossa miehet näkyvät ja kuuluvat paljon nykyistä vahvemmin.

Comentários


bottom of page