top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry vaatii YK:n tasa-arvo-ongelmien korjaamista

Päivitetty: 29. toukok.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin Suomen-osasto julkaisi 7.5.2024 viestipalvelu X:ssä seuraavan päivityksen:


Lähi-idän pitkittyvässä konfliktissa ei ehkä ole voittajia, mutta UN Women tekee päivityksellään selväksi, että ainakin sen mielestä konfliktin uhrien arvo riippuu heidän sukupuolestaan. Vaikka Rafahissa on yhtä lailla loukossa miehiä ja poikia, joilla ei ole mitään paikkaa, jonne paeta, ei heidän kohtalonsa YK:n tasa-arvojärjestöä kiinnosta. UN Womenin mielestä ihmisarvo kuuluu vain naisille ja tytöille, miehillä ja pojilla ei sitä heidän mielestään ole.


MTA:n mielestä on selvää, että todellinen sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että ihmisillä on sukupuolestaan riippumatta sama ihmisarvo, samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. UN Women näyttää sitä vastoin ajattelevan, että (ihmis)oikeudet ja vapaudet kuuluvat vain naisille ja että miehille kuuluvat vain velvollisuudet ja vastuu.


MTA toteaa, että ”Naiset ja lapset ensin” (ja nimenomaan tässä järjestyksessä) -ajattelu on länsimaissa, kuten Suomessa, hyvin yleinen poliitikkojen, viranomaisten ja median keskuudessa. Vain harvat uskaltavat kyseenalaistaa tämän todelliselle tasa-arvolle vieraan lähtökohdan. Monille naisille heidän omien etujensa asettaminen etusijalle tietysti sopii ja useat miehet kuvittelevat, että he voivat vallitsevassa asenneympäristössä parhaiten edistää henkilökohtaista etuaan (huonompiosaisten miesten kustannuksella), jos he näyttävät herrasmiesmäisesti asettavan naisten edut etusijalle.


MTA:sta on hyvin erikoista, että UN Womenin kaltaiset toimijat, jotka julistavat olevansa tasa-arvon puolella kahlitsevia sukupuolirooliodotuksia vastaan, perustavat oman toimintansa todella tiukoille ja tukahduttaville sukupuolirooleille. MTA näkee, ettei ole pidemmällä tähtäimellä naisten edun mukaista esittää naiset ihmisinä, jotka eivät pystyisi pärjäämään ilman sukupuoliperusteista erityiskohtelua. Kun naiset toistuvasti rinnastetaan keskeisten tasa-arvotoimijoiden toimesta lapsiin, ei ole varsinaisesti yllättävää, että naisten kykyihin voi kohdistua epäilyksiä.


Samaan aikaan (7.5.2024) UN Womenin EU-toimisto viestitti X:ssä seuraavasti:


Me MTA:ssa saamme tämän tästä, ihan pyytämättä ja oma-aloitteisesti naisilta neuvoja siitä, mitä miesten pitäisi tasa-arvoasioista ajatella ja miten miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmista saisi puhua. Näiden näkemysten esittämistä ei yhtään hidasta se, että niiden esittäjien kokemus miehenä elämisestä on nollatasoa. Jos me kutsuisimme näitä neuvonantajia naisselittäjiksi, meitä syytettäisiin seksismistä ja naisvihasta. Koska kaksinaismoralismi ei kuulu tasa-arvoon, voi UN Womenin somepäivitystä perustellusti kutsua seksistiseksi miesvihaksi. UN Women lietsoo vihapuheellaan sukupuolten välistä vastakkainasettelua ja tekee näin rakentavasta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä entistäkin haasteellisempaa.


Eikä kyse ole yksittäistapauksista, sillä UN Womenin Suomen osasto päätti somessa hyväksikäyttää Valkeakosken hirvittäviä rikoksia oman miesvihamielisen ja miehet kollektiivisesti leimaavan agendansa edistämiseen:
Vaikka Valkeakosken rikokset edustavat Suomessa äärimmäisen harvinaista rikostyyppiä ja vaikka miesten todennäköisyys joutua henkirikoksen uhriksi on Suomessa huomattavsti suurempi kuin naisten, ei UN Women anna näiden tosiasioiden estää populistista ja seksististä vihakampanjointiaan. Monesta muusta ihmisryhmästä esitettynä vastaavat leimaavat yleistykset voisivat johtaa syytteisiin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Miksi miehiin kohdistuvaa vihapuhetta suvaitaan edelleen?


On syytä korostaa, että sukupuolitetusta nimestään huolimatta UN Women ei ole virallisesti naisjärjestö, vaan YK:n tasa-arvojärjestö. Tasa-arvoa on kuitenkin täysin mahdotonta edistää, jos miesten ja poikien oikeuksia ei huomioida ihan siinä missä naisten ja tyttöjenkin. Kun UN Women systemaattisesti sivuuttaa miesten ja poikien oikeudet ja tasa-arvo-ongelmat, se itse asiassa harjoittaa sukupuolisyrjintää ja lisää toiminnallaan sukupuolten välistä epätasa-arvoa.


MTA muistuttaa, että kun valtioneuvosto päätti viime vuonna Suomen rahoittavan UN Womenin toimintaa peräti 19 miljoonalla eurolla, päätöstä perusteltiin nimenomaan sillä, että UN Women edistäisi sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vähentäisi sukupuolisyrjintää[i]. Kun UN Womenin toiminta vaikuttaa käytännössä olevan ristiriidassa rahoituksen myöntämisperustelujen kanssa, on syytä kysyä, käyttääkö UNwomen rahoitusta sen myöntämisehtojen vastaisesti.  MTA katsoo, että Suomen on pyydettävä UN Womenilta perusteellista selvitystä sille myönnetyn rahoituksen käytöstä. Mikäli voidaan todeta, että järjestö on rikkonut rahoitusperusteita harjoittamalla sukupuolisyrjintää ja tukemalla epätasa-arvoa, on viipymättä käynnistettävä toimet rahoituksen takaisinperimiseksi.


Toisekseen Suomen ulkoministeriön on vaadittava selvitystä UN Womenissa rehottavasta seksistisestä miesvihasta. Suomen on tehtävä selväksi, että vihapuheelle ja seksismille on oltava YK:ssa ja kaikissa sen alaisissa järjestöissä täysi nollatoleranssi.


Kolmanneksi MTA esittää, että Suomi vaatii YK:ta aloittamaan korjaamaan massiivisten tasa-arvo-ongelmiensa korjaamisen. Aivan ensimmäiseksi YK:n on perustettava miesten ja poikien oikeuksien edistämiseen keskittyvä järjestö. Vain siten voidaan tasapainottaa se epäsuhta, jonka UN Women on olemassaolollaan ja toiminnallaan aiheuttanut. Tässä asiassa Suomen on uskallettava olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. Jos Suomi haluaa tosissaan profiloitua maaksi, jossa tasa-arvo on keskeinen arvo, on Suomen oltava globaali edelläkävijä ja tienraivaaja miesten ja poikien oikeuksien edistämisen nostamisessa tasa-arvoiseen asemaan niin EU:ssa, YK:ssa kuin muillakin kansainvälisillä foorumeilla.


Comments


bottom of page