top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Tampereen yliopistolla rehottavan miesvihan

Tampereen yliopiston opiskelijoiden sukupuolijakauma on, muiden suomalaisten yliopistojen tapaan, todella vinoutunut. Miehet ovat pahasti aliedustettuja. Miesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, ettei Tampereen yliopisto ei ole tehnyt yhtään mitään tämän tasa-arvo-ongelman korjaamiseksi ja miesten määrä lisäämiseksi. Näin yliopisto on omalta osaltaan pitänyt yllä Suomessa vallitsevaa poikkeuksellista koulutuksellista epätasa-arvoa, jonka negatiiviset seurausvaikutukset heijastuvat mm. romahtaneeseen syntyvyyteen ja työelämän sukupuolittuneisuuteen.


MTA katsoo, että yksi keskeinen syy miesten aliedustukseen on se, että erittäin naisvaltaisessa yliopistoympäristössä vallitsee avoimen miesvihamielinen ilmapiiri. Miehet eivät selvästi ole tervetulleita korkeakouluihin. Tästä hyvä esimerkki on se, että Tampereen yliopiston kirjasto, joka palvelee yliopiston lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulua, hehkuttaa joulukalenterissaan puhdasta miesvihaa lietsovaa vihapuheteosta[i]: 

MTA tiedustelee Tampereen yliopistolta, mihin toimiin yliopisto on ryhtymässä avoimen miesvihan kitkemiseksi yliopistolta? On täysin käsittämätöntä, kuinka avointa, moniäänistä ja suvaitsevaista esittävä yliopisto voi sallia tällaisen vihapuheen kirjastollaan. Minkään muun ihmisryhmän kohdalla tällaista ei hyväksyttäisi hetkeäkään. Erityisen räikeäksi tapauksen se, että Tampereen yliopisto kertoo arvoihinsa kuuluvan moninaisuuden[i] ja ilmoittaa olevansa sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita[ii].  On selvää, että yliopiston on tarjottava avoin, turvallinen ja kannustava opiskeluympäristö kaikille opiskelijoille heidän sukupuolestaan riippumatta. Seksistiselle vihapuheelle on oltava täysi nollatoleranssi. Vain siten yliopiston pahasti vääristynyttä sukupuolijakaumaa voidaan alkaa korjaamaan. Tampereen yliopiston on tehtävä julkisesti selväksi, seisooko se arvojensa ja kaikille  turvalliseen opiskeluympäristöön sitoutumisensa takana vai ei.

 


Comments


bottom of page