top of page

Seksuaalivähemmistöt ja miesten tasa-arvo

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien tunnustaminen on varsin tuore, asteittain edennyt tapahtumaketju. 1800-luvulta vuoteen 1971 saakka homoseksuaalisuus oli rikos ja siitä voitiin tuomita jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Vuonna 1981 homoseksuaalisuus poistettiin psykiatristen sairauksien listalta. Vuonna 2002 samaa sukupuolta olevat parit saivat oikeuden rekisteröidä parisuhteensa mutta oikeuden avioliittoon vasta vuonna 2017. Naisparit saivat oikeuden koeputkihedelmöitykseen vuonna 2007.

 

Miesten tasa-arvo ry tunnistaa ja tunnustaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ongelmat Suomessa. Toiminnassamme pyrimme huomioimaan erityisesti kaikkien miesten ja poikien kohtaaman sukupuolisyrjinnän heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.

Suomen lainsäädännön juridiseen miessukupuoleen kohdistamat velvoitteet kuormittavat kaikkia miehiä. Tiedostamme sen, että miesten normatiivinen kohtelu ryhmänä kuormittaa erilaisia miehiä ja poikia eri tavoin eri tilanteissa. Näinollen sukupuolittunut ja seksistinen lainsäädäntö ei ole ongelma ainoastaan miehille ryhmänä, vaan myös ja aivan erityisesti miehille yksilöinä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien miesten kohdalla nämä yksilöpaineet saattavat korostua entisestään.

Suomen sukupuolittuneet velvollisuudet eivät ole YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia, eivät vastaa eurooppalaista käsitystä tasa-arvosta eivätkä täytä Suomen perustuslain yhdenvertaisuusvaatimusta. Näkemyksemme mukaan tämän epäkohdan korjaaminen olisi keskeistä niin sukupuolten tasa-arvon kuin seksuaalivähemmistöjen haasteidenkin näkökulmasta.

bottom of page