top of page

Tasa-arvon tilanne Suomessa 2024

Alla on lyhyesti listattuna osa-alueet, joilla miehillä tai naisillä on tasa-arvon tilanne selkeästi huonompi kuin vastakkaisella sukupuolella.

Miehillä huonompi tilanne kuin naisilla

Asepalvelus

Pakollinen asepalvelus on vain miehillä​

Elinajanodote

Miehillä on n. 5 v lyhyempi elinajanodote

Syöpäseulonnat

Naisille on valtakunnalliset syöpäseulonnat (rinta ja kohdunkaula), miehillä ei mitään​​

Sosiaaliset ongelmat

Miehillä on huomattavasti naisia enemmän syrjäytyneisyyttä, päihdeongelmia, asunnottomuutta, päihdekuolemia ja itsemurhia

Väkivallan uhrina

Miltei 70% väkivallan uhreista on miehiä. Kampanjat väkivallan vähentämiseksi kohdistuvat kuitenkin miltei pelkästään naisiin

Naisilla huonompi tilanne kuin miehillä

Keskimääräiset ansiot

Naisten ansiot ovat keskimäärin n. 3% pienemmät kuin miesten ansiot (samasta kokoaikaisesta työstä, samalla työkokemuksella)

Keskipalkka

Naisvaltaisilla aloilla on miesvaltaisiin aloihin verrattuna pienempi keskipalkka

Urakehitys

Perheelliset naiset joutuvat miehiä useammin katkaisemaan urakehityksensä hoitaessa lapsia kotona​

Johtotehtävät yrityksissä

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan vuonna 2018 palkansaajista esimiestehtävissä toimi 36 prosenttia naisista ja 46 prosenttia miehistä.

Lähisuhdeväkivallan uhrina

Miehet joutuvat yhtälailla lähisuhdeväkivallan uhreiksi kuin naiset. Terveydenhuollon toimenpiteitä vaativan lähisuhdeväkivallan uhreiksi miehet joutuvat kaksi kertaa useammin kuin naiset. Tästä huolimatta lähisuhdeväkivallan ehkäisytoimet keskittyvät vain naisten kokemaan väkivaltaan.

Rituaalisilponen

Poikien rituaalisilpominen (tahdonvastainen ympärileikkaus uskonnollisista syistä) on edelleen sallittua, sen sijaan tyttöjen silpominen ollaan kieltämässä jo toista kertaa

Oppimiserot

Poikien ja tyttöjen oppimiserot peruskoulussa ovat Suomessa OECD-maiden suurimmat​. Tätä ei kuitenkaan nähdä opetushallinnossa ongelmana, eikä siihen kohdisteta toimenpiteitä

Korkeakouluopinnot

Korkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista on enää

alle 40% miehiä, yli 60% naisia​

Raskaat työt

Pääasiassa miesten vastuulla ovat raskaat ja vaaralliset työt sekä näistä aiheutuvat työtapaturmat​​

Vastuu perheen toimeentulosta

Perheelliset miehet joutuvat useimmiten käymään töissä ja vastaamaan perheen tuloista, kun naiset voivat viettää aikaa kotona lasten kanssa ​​​

Huoltajuuskiistat

Huoltajuuskiistoissa oikeus päätyy useimmiten ratkaisuun naisen eduksi

Valtion tasa-arvoelimet

Valtion tasa-arvoelimissä mm. STM on edustajina miltei ainoastaan naisia

Puoluetuki

Puoluetuesta 5% on ohjattu naisjärjestöille (1.8 M€), miesjärjestöille ei mitään

Sukupuolijärjestöjen valtiontuki

 

Naisjärjestöt saavat valtionapua (900 k€), miesjärjestöille ei mitään​

Puuttuuko listalta jotain tai onko listalla virheellistä tietoa? Lähetä viestiä yhdistykselle tai osallistu keskusteluun MTA:n Facebook-sivuilla.

bottom of page