top of page

Vuoden teemat

Vuoden 2023 teema

Sukupuoleen perustuvat valtionavustukset ja niiden perusteet.

Vuoden 2022 teema

Miehuuden oikeutuksen, arvioinnin ja määrittämisen vinoutumat julkisuudessa (positiivinen miehuus vs toksinen maskuliinisuus) / Miehuuden ruma kuva.

Vuoden 2021 teema

Sukupuolten tasa-arvon mittaaminen, sen haasteet ja EU:n tasa-arvotoimien vääristymät sekä keskustelun herättäminen niistä.

Vuoden 2020 teema

Miesten kokeman empatiavajeen merkitys gynosentrisen toimintaympäristön synnyssä ja säilymisessä sekä siihen liittyvien korjaavien toimenpiteiden etsiminen.

Vuoden 2019 teema

 

Tasa-arvolain ja tasa-arvotoiminnan epätasa-arvoisuus yleisesti. Pyrimme kyseenalaistamaan tasa-arvolain sukupuolitetut kohdat sekä eri tasa-arvoelinten naispainotuksen

Vuoden 2018 teema

 

Sukupuolentutkimuksen vinoutumat. Pyrimme nostamaan esiin sukupuolentutkimuksen naismyönteisyyden ja mieskielteisyyden aiheuttamat tasa-arvo-ongelmat mm. tutkimustulosten osalta ja vaikuttamaan sukupuolentutkimukseen  tasa-arvoa lisäävästi.

bottom of page