top of page

Vuoden teemat

Vuoden 2024 teema

Miesterveys.

Vuoden 2023 teema

Sukupuoleen perustuvat valtionavustukset ja niiden perusteet.

Vuoden 2022 teema

Miehuuden oikeutuksen, arvioinnin ja määrittämisen vinoutumat julkisuudessa (positiivinen miehuus vs toksinen maskuliinisuus) / Miehuuden ruma kuva.

Vuoden 2021 teema

Sukupuolten tasa-arvon mittaaminen, sen haasteet ja EU:n tasa-arvotoimien vääristymät sekä keskustelun herättäminen niistä.

Vuoden 2020 teema

Miesten kokeman empatiavajeen merkitys gynosentrisen toimintaympäristön synnyssä ja säilymisessä sekä siihen liittyvien korjaavien toimenpiteiden etsiminen.

Vuoden 2019 teema

 

Tasa-arvolain ja tasa-arvotoiminnan epätasa-arvoisuus yleisesti. Pyrimme kyseenalaistamaan tasa-arvolain sukupuolitetut kohdat sekä eri tasa-arvoelinten naispainotuksen

Vuoden 2018 teema

 

Sukupuolentutkimuksen vinoutumat. Pyrimme nostamaan esiin sukupuolentutkimuksen naismyönteisyyden ja mieskielteisyyden aiheuttamat tasa-arvo-ongelmat mm. tutkimustulosten osalta ja vaikuttamaan sukupuolentutkimukseen  tasa-arvoa lisäävästi.

bottom of page