top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n avoin kirje Ylelle

Puolueeton tiedonvälitys on yleisradiotoiminnan ydin. Verovaroin rahoitettu, ei-kaupallinen media on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja. Jos yleisradiotoiminta valjastetaan muuhun tarkoitukseen, tulee siitä yhteiskuntaa rapauttava tekijä. Miesten tasa-arvo ry ilmaisee huolensa Ylen ideologisoitumisesta ja journalismin vaihtumisesta feministiseen aktivismiin.


Uskomme, että Yle pyrkii hyvään edistäessään feminististä ideologiaa. Feministinen tasa-arvokäsitys perustuu kuitenkin perättömille uskomuksille. Toimiessaan näistä ajatuksista käsin Yle on päätynyt juhlimaan naissukupuolta ja kyräilemään miehiä. Naisia nostetaan jalustalle ja miehet siirretään taka-alalle. Tästä hyvä esimerkki on naistenpäivän näyttävä juhliminen ja miestenpäivän totaalinen ohittaminen.

Viime vuosien muutoksesta kertoo se, että uutisvirrassa saatetaan jopa liittää myrkyllisyys tiettyyn syntyperään osana normaalia kielenkäyttöä. Toksisuus on yhdistetty nimenomaan miehiin. Tämä ei ole ainut ideologiaa edustava valinta. Esimerkkejä löytää, kun vain avaa uutisvirran.

Lähisuhdeväkivallasta annetaan jatkuvasti epätosi, miehiä demonisoiva kuva. Koronapandemian sukupuolivaikutuksista levitetään väärää tietoa. Hyvinvoinnin ongelmista kertovat uutiset keskittyvät naisiin silloinkin, kun ongelma kasaantuu ylivoimaisesti miehille. Räikeimpiä esimerkkejä ovat kuolettava väkivalta, asunnottomuus ja koronakuolemat. Miesten asevelvollisuudesta puhutaan absurdisti naisten tasa-arvon ongelmana. Sukupuolijakauman tasoittamista peräänkuulutetaan miesvaltaisille aloille, muttei naisvaltaisille. Miesten ongelmista vaietaan ja niitä vähätellään. Yle itse ei tavoittele tasaista toimittajakunnan sukupuolijakaumaa eikä näkökulmien diversiteettiä. Tasa-arvouutisointi on niin valikoivaa, ettei se jää enää keneltäkään huomaamatta.

Ylen asemaa ja runsasta rahoitusta on alettu kyseenalaistaa sitä mukaa, kun ideologinen vivahde on levinnyt lähes kaikkiin sisältöihin. Vaatimukset Ylen supistamisesta tai lakkauttamisesta ovat tulleet osaksi julkista keskustelua. Ideologisoituminen on alkanut rapauttaa verorahoitteisen yleisradiotoiminnan oikeutusta suuren yleisön silmissä. 70-luvun tunkkaiset tapahtumat ovat saamassa toisinnon nyt, puoli vuosisataa myöhemmin. Historiasta voidaan oppia, jos tahdotaan. Kun tunnepohjainen hyvän puolesta taistelu valtaa mediatalon, jää tiedonvälitys toiseksi.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että Yle noudattaa puolueettoman tiedonvälityksen periaatteita ja sitoutuu hyviin journalistisiin käytäntöihin. Ylen on jätettävä aktivismi ja palattava journalismiin. Yleisradiotoiminnan on lunastettava se tärkeä asema, joka sillä demokraattisessa yhteiskunnassa on. Ideologiset sisällöt eivät kuulu julkiseen tiedonvälitykseen. Vuosi 2022 on käännekohta, jos niin halutaan.

Miesten tasa-arvo ry

Comments


bottom of page