• Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) palkitsee vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla. MTA:n vuoden 2020 tasa-arvopalkinnot saavat toimittaja Marja Sannikka[i] ja toimittaja Sanna Ukkola[ii]. Tasa-arvon jarruksi yhdistys valitsi terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL)[iii]. MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt viidettä kertaa, ja ”Tasa-arvon jarru” – tunnustus kolmatta kertaa.Koronavirusepidemian vuoksi varsinaista palkintoseremoniaa ei valitettavasti voida suunnitellusti järjestää tasa-arvon päivänä. MTA aikoo kuitenkin järjestää sellaisen myöhemmin, kun tilanne sen sallii.


Miesten tasa-arvo ry onnittelee palkittuja!


Tasa-arvopalkintojen perustelut


Toimittaja Marja Sannikka on kiitettävästi nostanut ohjelmissaan esille poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmia[iv]. Sannikan suorituksen arvoa nostaa entisestään se, että hän työskentelee YLE:llä, joka ei ole juuri panostanut miesnäkökulman huomioimiseen uutis- ja ajankohtaisohjelmissaan, etenkään silloin kun ohjelmien aiheet ovat jollain tapaa liittyneet sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Poliittisena toimittajana Sannikka ei ole arastellut poliittisia päättäjiä, vaan on haastanut heidät mm. perustelemaan vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta[v]. Lisäksi hän on vaivautunut perehtymään lähteisiin kriittisesti. Esimerkiksi valtioneuvoston tilaamasta vihapuheselvityksestä hän löysi sisältöä[vi], joka asetti poliitikkojen usein toistelemat väitteet siitä, kuinka vihapuhe politiikassa kohdistuisi lähinnä naisiin, hyvin kyseenalaiseen valoon.


Toimittaja Sanna Ukkola on myös tasa-arvoon liittyviä aiheita käsitellessään muistanut ottaa hyvin huomioon miesten ja poikien näkökulman[vii], mikä ei valitettavasti ole suomalaisessa journalismissa mikään itsestäänselvyys edes vuonna 2021. Ukkola on osoittanut rohkeutta ruotiessaan intersektionaalisen feminismin ylilyöntejä ja älyttömyyksiä[viii]. Ukkola ei ole tyytynyt hiihtämään muun sopulilauman perässä, vaan on kyseenalaistanut poliittisen korrektiuden ja Cancel-kulttuurin[ix] sekä tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa itsestään selvyyksinä pidettyjä ”totuuksia”[x].


Tasa-arvon jarru


Vuoden 2020 tasa-arvon jarruksi MTA on valinnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL). THL on jättänyt koronatiedotuksessaan ja rokotusjärjestyksestä päättäessään täysin huomiotta vankan tieteellisen näytön siitä, että koronavirusepidemia on miehille, lähinnä sukupuolten välisistä biologisista eroista johtuen, vaarallisempi[xi]. THL on laiminlyönnillään tarpeettomasti vaarantanut miesten hengen ja terveyden kriisiolosuhteissa.


Kun miesten elinajanodote on selvästi lyhyempi kuin naisten (vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2019 pojilla 79,2 ja tytöillä 84,5 vuotta)[xii] ja kun jopa yli 2/3-osaa työikäisinä (15–64-vuotiaana) kuolevista oli miehiä, voisi kenties kuvitella, että kansanterveydestä vastuussa olevana viranomaisorganisaationa THL panostaisi aivan erityisesti miesten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tosiasia kuitenkin on, ettei THL:llä ole tällä hetkellä käynnissä ainuttakaan tutkimusta, ohjelmaa, projektia tai hanketta, jonka nimenomaisena tavoitteena olisi miesten elinajanodotteen pidentäminen, työikäisten miesten kuolleisuuden vähentäminen tai sukupuolten välisten terveyserojen eliminoiminen. Vaikka terveyden saralla suurimmat tasa-arvo-ongelmat liittyvät nimenomaan miehiin, hoitaa THL miesten asioita vain siinä sivussa, kaiken muun ohella - jos ehtii.


THL:n tasa-arvotiedon keskus on läpeensä politisoitunut. Luotettavan ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan tasa-arvotiedon sijasta se tuottaa kritiikittömästi intersektionaaaliselle feminismille perustuvaa propagandaa[xiii]. Erityisen irvokasta on se, ettei THL.llä ollut riittäviä resursseja koronan kaltaisen kulkutautiepidemian hoitamiseen kunnialla, mutta koko koronavuoden ajan tasa-arvotiedon keskus on voinut häiriöttä jatkaa miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmien ja oikeuksien vähättelyään. On selvää, etteivät prioriteetit ole THL:ssä oikeassa järjestyksessä. Sen tulisi keskittyä kansanterveystyöhön tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Tämän työn kannalta epäolennaiset rönsyt pitäisi lopettaa.

[i]https://areena.yle.fi/1-50389972, https://fi.wikipedia.org/wiki/Marja_Sannikka [ii]https://alfatv.fi/ohjelmisto/sanna-ukkola-live/, https://www.iltalehti.fi/kirjoittajat/Sanna%20Ukkola, https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanna_Ukkola [iii]https://thl.fi/fi/ [iv]https://areena.yle.fi/1-50389981, https://kioski.yle.fi/omat/pahimmat-tasa-arvo-ongelmat-miesten-vai-naisten-suomi [v]https://www.youtube.com/watch?v=x_Eg7OZEcXk [vi]https://www.instagram.com/tv/B3mOZO1Bogs/ [vii]https://yle.fi/uutiset/3-10540677, https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f2d24bc3-5e4e-46cf-beb9-239e02426a6e, https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ab2389aa-c6fb-4e89-8ccf-ded378f06602 [viii]https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/accf1118-1707-4237-8dd5-68b497823bfbhttps://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/cb1a9c50-4ded-413c-a6ce-b5ce1c0ed001 [ix]https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c15e1602-f904-4a7b-8259-9906403a7d00, https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f432494c-aefa-4880-a28b-dd7b044d33a2 [x]https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/ff86815a-8ad5-494d-bd40-f0adcdab0a3d, https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3077d55b-6bec-406e-821a-c1a3adf7fde7 [xi]https://www.miestentasa-arvo.fi/2020/04/12/miehet-kuolevat-naiset-karsivat-koronan-sukupuolivaikutukset-ja-thl/ [xii]https://findikaattori.fi/fi/46 [xiii]https://www.miestentasa-arvo.fi/2020/03/18/miesten-tasa-arvo-ryn-tasa-arvotunnustukset-2019/

  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) tietoon on tullut, että Vihreiden kunnallisvaaliehdokas[i] Tampereella Ellen Ojala on Twitterissä leimannut kaikki miehet kollektiivisesti syyllisiksi ja vastuullisiksi naisin kohdistuvasta väkivallasta:MTA korostaa, että länsimaiseen oikeus- ja sivistysvaltioon ei kuulu ajatus kollektiivisesta syyllisyydestä. Jokainen ihminen on yksilö, joka vastaa vain omista teoistaan. Yksittäisen miehen rikos ei ole muiden miesten, joista ylivoimainen valtaosa ei ole tietenkään syyllistynyt mihinkään, vastuulla yhtään sen enempää, kuin naiset ovat vastuussa jonkun yksittäisen naisen rikoksesta tai vaikkapa maahanmuuttajat ovat vastuussa yksittäisen maahanmuuttajan rikoksesta. Ojalan lausunnon loukkaavuus tulee erityisen hyvin ilmeiseksi, jos siinä korvaa sanan mies vaikkapa sanalla nainen tai sanalla maahanmuuttaja. Maahanmuuttaja-muotoilun kohdalla puhuttaisiin kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan. Ojalan Twitter-viesti on puhtaasti sukupuolten välisen vastakkainasettelun ja miesvihan lietsomista. Toisin sanoen, kyse on vihapuheesta, eikä siitä tee millään tavalla hyväksyttävämpää se, että se kohdistuu miehiin.


Aivan kuten maahanmuuttokeskustelua, niin myös tasa-arvokeskustelua on voitava käydä rakentavassa hengessä, kaikkia osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen. Kokonaisten ihmisryhmien leimaaminen ei sellaiseen keskusteluun kuulu, sillä se ei edistä mitään hyvää. Seksistisiä ennakkoluuloja pitää purkaa, eikä vahvistaa. Väkivaltakeskustelussa on lisäksi paljon entistä vahvemmin nostettava esiin myös vaietut aiheet, kuten miehiin kohdistuva väkivalta ja naisten väkivaltaisuus.


Suomen suurimpana ja vanhimpana miesasiajärjestönä, MTA on usein törmännyt väkivallan uhreiksi joutuneiden miesten karuihin kokemuksiin siitä, ettei heihin kohdistunutta väkivaltaa ole viranomaisten toimesta otettu tosissaan. Monet heistä ovat myös kokeneet, että poliitikot ovat lähinnä pyrkineet vähättelemään miehiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä naisten väkivaltaisuutta parisuhteissa. On todella huolestuttavaa, että väkivallan miesuhreille ei ole tarjolla apua ja tukea, vaan ainoastaan ylenkatsetta ja kollektiivista syyllisyyttä. Tämä on osoitus miehiin kohdistuvasta empatiavajeesta. Miesten henkeä ja terveyttä ei pidetä Suomessa vielä vuonna 2021 yhtä arvokkaina kuin naisten.


MTA vaati Vihreiltä selvää vastausta siihen, hyväksyykö puolue kunnallisvaaliehdokkaansa miehiin kohdistaman seksistisen ja loukkaavan vihapuheen. Jos hyväksyy, onko Vihreiden mielestä myös muiden ihmisryhmien leimaaminen ja kollektiivinen syyllistäminen hyväksyttävää? Tukeeko Vihreät puolueena länsimaista oikeusvaltiota, jossa jokainen, siis myös jokainen mies, on syytön, kunnes toisin todistetaan?


[i] https://www.tampereenvihreat.fi/tampereen-kuntavaaliehdokkaat/?vaali=o_5

  • Miesten tasa-arvo ry

YK:n ”tasa-arvojärjestö” UN Women:in Suomen osasto julkaisi twitterissä helmikuun 27. päivä tämän päivityksen:

Miesten tasa-arvo ry (MTA) pitää päivitystä seksistisenä, miesvihamielisenä ja tasa-arvon vastaisena. On poikia ja poikuutta halventavaa ja loukkaavaa vaatia, että pojat eivät saisi enää olla poikia. Pojissa tai poikuudessa ei ole itsessään yhtään mitään vikaa. Se, että YK:n niin kutsuttu tasa-arvojärjestö vetää muitta mutkitta julkisessa päivityksessään yhtäläisyysmerkit poikuuden ja naisten ahdistelun välille, on osoitus erittäin miesvihamielisestä asennoitumisesta. Aivan kuin kaikki pojat ja miehet olisivat ahdistelijoita ja aivan kuin miehiin ja poikiin ei kohdistuisi ahdistelua tai kuin naiset ja tytöt eivät myös syyllistyisi ahdisteluun. Suhtautuminen ahdisteluun Suomessa on viranomaisia ja poliittisia päättäjiä myöten kaksinaismoralistinen; naisiin ja tyttöihin kohdistuva ahdistelu tuomitaan, kuten tietysti pitääkin, erittäin jyrkästi, mutta miehiin ja poikiin kohdistuvaa ahdistelua vähätellään kaikin mahdollisin keinoin, eikä sitä oteta oikein edes tosissaan. Hyvän esimerkin tästä asennoitumisesta tarjoaa tasa-arvovaltuutettu, joka taannoin kuittaisi poikien kertomukset heihin kohdistuvasta ahdistelusta pelkiksi ”pelleilyvastauksiksi”[i]. Tästä asenteesta ja poikiin sekä miehiin kohdistuvasta empatiavajeesta YK:n pitäisi olla pikemminkin huolissaan.


Sanontaa ”pojat on poikia” on Suomessa käytetty perinteisesti positiivisessa hengessä. Sillä on haluttu osoittaa hyväksyntä sille, että pojilla on oikeus olla sellaisia, kuin he ovat ja kuin he itse haluavat olla. Samalla sillä on myös haluttu korostaa sitä, että pojat, noin keskimäärin, saattavat olla monessa suhteessa varsin erilaisia kuin tytöt ja että se on ihan ok. Tasa-arvo ei tarkoita, eikä edellytä, samankaltaisuutta tai tasapäistämistä. On erittäin haitallista etenkin kehittyville pojille sekä nuorille miehille, että poikuuteen ja miehuuteen pyritään YK:n toimesta liittämään erittäin negatiivinen leima. Nämä pojat ja nuoret miehet saavat kasvaa ympäristössä, jossa heitä ei hyväksytä sellaisina kuin he ovat ja jossa heitä pidetään, pelkän sukupuolensa perusteella, lähtökohtaisesti rikollisina ja vastuullisina. Tällaista kasvuympäristöä voi pitää erittäin haitallisena ja tasa-arvon vastaisena.


MTA pitää erittäin suurena puutteena sitä, ettei YK:lla ole ainuttakaan järjestöä, joka puolustaisi miesten ja poikien oikeuksia ja joka pyrkisi miehiin ja poikiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän, joka mm .Suomessa on pikemminkin lisääntymässä kuin vähenemässä, kitkemiseen ja torjuntaan. Ongelmia aiheuttaa myös se, ettei kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä anna nykyisellään riittävän vahvoja eväitä puuttua miehiin ja poikiin kohdistuvaan väkivaltaan yhtä painokkaasti kuin naisiin tai tyttöihin kohdistuvaan. Koska miesten ja poikien kokemat tasa-arvo-ongelmat ovat varsin usein samanlaisia kaikkialla maailmassa, on suotavaa, että kansainvälisen yhteisö tekisi entistä enemmän yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.


MTA katsoo, että Suomen on syytä arvioida uudestaan Suomen UN Womenille myöntämänsä rahoitus[ii]. Miesvihamielistä, seksististä ja tasa-arvon vastaista toimintaa ei pidä julkisin varoin tukea lainkaan. Sen sijaan Suomen on vaadittava YK:ta perustamaan miesten ja poikien oikeuksia edistävä kansainvälinen järjestö, jonka on ensi töikseen kutsuttava koolle kansainvälinen konferenssi poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmien ratkomiseksi. Selvästi tarvetta on myös poikien ja miesten tasa-arvoiset oikeudet turvaavalle kansainväliselle ihmisoikeussopimukselle.


[i] https://www.miestentasa-arvo.fi/2017/11/09/tasa-arvovaltuutettu-ja-poikiin-kohdistuva-seksuaalinen-hairinta-kouluissa/

[ii] https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068d1bd

1/9

Julkilausumat