Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä: Miesten tasa-arvo ry

2. Yhteyshenkilö: Juuso Erno, Orioninkatu 8 B15, 00550 Helsinki, jerno@welho.com

 

3. Rekisterin nimi: Miesten tasa-arvo ry:n jäsenluettelo

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tiedot muodostavat jäsenluettelon, jollaista yhdistys on yhdistyslain 11 pykälän mukaan velvoitettu pitämään yllä

 

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteröidyn nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä heidän omalla suostumuksellaan, kun he liittyvät yhdistyksen jäseniksi

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot on tallennettu yhteyshenkilön yksityistietokoneelle, joka ei ole muiden käytössä ja jonka käyttöön muilla ei ole salasanaa tai käyttäjätunnusta