top of page

Tasa-arvopalkinto 2017

Miesten tasa-arvo ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistys palkitsee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot vuosittain jaettavalla tasa-arvopalkinnolla. Vuoden 2017 tasa-arvopalkinnot Miesten tasa-arvo ry antaa Tampereen miespäiviä organisoineelle ja parisuhdeväkivallasta paljon kirjoittaneelle Hannu T. Sepposelle sekä palkkatasa-arvoa pitkään ja ennakkoluulottomasti tutkineelle Pauli Sumaselle. Molemmat palkitut ovat ansioituneet tasa-arvotyön uranuurtajina Suomessa.

 

Virallinen palkintoseremonia järjestetään tasa-arvon päivänä 19.3.2018 Helsingissä (tarkemmat tiedot tapahtumasta julkistetaan myöhemmin). Molemmat palkitut tulevat pitämään palkintotilaisuudessa esityksen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 
Tasa-arvopalkinnon perustelut

 

Toimittaja Hannu T. Sepponen on toiminut Tampereen miespäivien primus motorina niiden 20-vuotisen taipaleen ajan. Tampereen miespäivät ovat merkittävin miesteemainen tasa-arvotapahtuma Suomessa, ja Sepposen panos päivien organisaattorina on ollut korvaamaton.

 

Miesnäkökulmaa suomalaiseen tasa-arvokeskusteluun toi ennennäkemättömällä tavalla Hannu. T Sepposen ja Arno Kotron toimittama ”Mies vailla tasa-arvoa” – teos, joka julkaistiin vuonna 2007. Tietyllä tapaa voi katsoa, että kyseinen kirja ja sen herättämät reaktiot toimivat jonkinlaisena lähtölaukauksena modernin suomalaisen miesasialiikkeen synnylle. Hannu T. Sepponen on myös yksi Miesten tasa-arvo ry:n perustajista.

 

Sepponen on kirjoittanut paljon lähisuhdeväkivallasta. Hän on seurannut tarkkaan alan tutkimuksia, eikä hän ole arkaillut esittää kritiikkiä tutkimuksia kohtaan, kun siihen on ollut aihetta. Parisuhde- ja perheväkivaltakeskustelussa, sekä valitettavan useissa lähisuhdeväkivaltaa koskevissa tutkimuksissa, keskeisenä ongelmana on ollut maailmankuvan mustavalkoisuus: naista on pidetty väkivallan viattomana ja ainoana uhrina, kun taas miehelle on varattu yksinomaan väkivallantekijän rooli. Tasapuoliset ja tieteellisesti suoritetut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että todellisuudessa miehet ja naiset kokevat parisuhteissa väkivaltaa aika lailla yhtä paljon ja että molemmat sukupuolet ovat parisuhteissaan yhtä väkivaltaisia. Kun julkisessa keskustelussa on vedetty mutkia suoraksi ja kollektiivisesti syyllistetty kaikkia miehiä lähisuhdeväkivallasta, on Hannu T. Sepponen palauttanut asiantuntemuksellaan keskustelun järkeviin uomiin ja pistänyt kiihkoilijat rauhallisesti ruotuun. Hannu T. Sepponen on ollut myös aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa.

 

Pauli Sumanen on palkkatasa-arvon ennakkoluuloton ja kuvia kumartelematon tutkija. Sumanen on vuonna 2009 julkaistussa teoksessaan ”Valhe, emävalhe, naisen euro on 80 senttiä” osoittanut, että käsitys naisten huonommista palkoista on tuulesta temmattu.

 

On pitkälti juuri Sumasen kovan ja tinkimättömän työn tulosta, etteivät vuosikausia toistellut väitteet sukupuolten välisestä palkkaerosta enää mene läpi kritiikittä. Palkkaeromyyttiä toki vaalitaan yhä, mutta sen vaalijat ovat joutuneet julkisessa keskustelussa yhä useammin puolustuskannalle.

 

Koska Sumanen on onnistunut ravistelemaan suomalaisen tasa-arvopolitiikan peruspilarina vuosikymmenten ajan toiminutta palkkaeromyyttiä, ei hän ole välttynyt arvostelulta. Se ei ole häntä silti lannistanut. Sumasen argumentit ovat osoittautuneet niin vahvoiksi, että vastapuolen keskeisemmäksi toimintatavaksi on muodostunut keskustelun välttely ja vaikeneminen.

 

Kuitenkin Sumasen peruslähtökohta palkkatasa-arvovertailujen oikeanlaiseen tekemiseen on selkeä ja perusteltu. Niin YK, EU kuin ILO:kin edellyttävät tehtyjen työtuntien huomioimista laskelmissa, joita vertailuissa käytetään. Tämän ei luulisi olevan liikaa vaadittu.

 

Pauli Sumanen on aiemmin toiminut Miesten tasa-arvo ry:n hallituksessa ja nykyään hän on Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura ry:n (STAATUS ry) puheenjohtaja.
 

bottom of page