top of page

Tasa-arvopalkinto 2019

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) palkitsee vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla.  MTA:n vuoden 2019 tasa-arvopalkinnot saavat elokuvaohjaaja Joonas Berghälli ja Poikien äidit -yhteisöii. Tasa-arvon jarruksi yhdistys valitsi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tasa-arvotiedon keskukseniii. MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt neljättä kertaa, ja ”Tasa-arvon jarru” – tunnustus toistamiseen.

Koronavirusepidemian vuoksi varsinaista palkintoseremoniaa ei valitettavasti voida suunnitellusti järjestää tasa-arvon päivänä. MTA aikoo kuitenkin järjestää sellaisen myöhemmin, kun tilanne sen sallii.

Miesten tasa-arvo ry onnittelee palkittuja!

 

Palkintojen perustelut

 

Elokuvaohjaaja Joonas Berghäll on tullut tunnetuksi miesteemaisista dokumenteistaan. Vuonna 2010 hän ohjasi, käsikirjoitti ja tuotti palkitun ”Miesten vuoro” -dokumentin. Vuonna 2019 sai ensi-iltansa Berghällin ”Miehiä ja poikia” -dokumentti. Berghällin dokumenteissa miehet pääsevät ääneen ja puhuvat avoimesti elämästään, ongelmistaan ja tunteistaan. Dokumenteissa stereotyyppinen käsitys suomalaisista miehistä vaikenevina tunteidensa tukahduttajina murenee. Elokuvissa esiintyviin miehiin suhtaudutaan kunnioituksella ja empaattisesti. Berghäll on työllään lisännyt keskustelua sekä tietoisuutta miesten ja poikien asemasta ja tasa-arvo-ongelmista sekä edistänyt positiivisempaa mieskuvaa Suomessa.

”Poikien äidit” -yhteisö on edistänyt positiivista kuvaa poikaperheiden elämästä. Yhteisön ylläpitämällä sivustolla on kumottu ennakkoluuloja ja edistetty tasa-arvoa. Se tarjoaa äideille tukea poikien sukupuolitietoisessa kasvatuksessa. Poikien äidit- yhteisö on korostanut sitä, että jokainen poika on arvokas juuri sellaisena kuin on. Poikien ei tarvitse olla samanlaisia kuin tytöt, jotta heidät voitaisiin hyväksyä. Poikien ja miesten asemaan liittyvien tasa-arvo-ongelmien ratkaiseminen on aivan olennaista, jotta pojat ja miehet voisivat hyvin ja jotta he voisivat saavuttaa tavoitteensa elämässä. On kaikkien etu, että tasa-arvo toteutuu molemmille sukupuolille yhtä lailla.

Tasa-arvon jarru -antipalkinto 2019

THL:n tasa-arvotiedon keskus väittää tarjoavansa tutkittua tietoa tasa-arvosta. Tosiasiassa tasa-arvotiedon keskuksen toiminta on vahvasti politisoitunutta ja ideologisesti värittynyttä. Tasa-arvotiedon keskuksen toiminta rakentuu täysin intersektionaaliselle feministiselle ideologialle. Tämän ideologian perususkomuksen kritisoinnin ja jopa sen kyseenalaistavat tutkimustulokset, joiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, THL:n tasa-arvotiedon keskus sivuuttaa tai vaientaa täysin. Tasa-arvotiedon keskuksessa on suhtauduttu erityisen kielteisesti siihen, että miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia on nostettu esille. Tasa-arvotiedon keskuksen virkamiehet tukevat aktiivisesti heille ideologisesti mieluisia toimijoita, kuten feministijärjestöjä, mutta epämieluisten toimijoiden, kuten miesasiajärjestöjen, toimintaa he yrittävät kaikin tavoin vaikeuttaa. Tasa-arvotiedon keskus suvaitsee vain yhdenlaisten mielipiteiden esittämisen tasa-arvosta.

Suomessa tarvitaan aidosti moniäänistä ja monipuolista keskustelua tasa-arvosta. Lisäksi poliittisen päätöksenteon tueksi tarvitaan todella tutkittua tietoa tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. THL:n tasa-arvotiedon keskus ei toiminnallaan edistä kummankaan tavoitteen toteutumista. Rajallisia resursseja ei sovi tuhlata tasa-arvoasioilla politikointiin ja mielipidepoliisina toimimiseen.

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Joonas_Bergh%C3%A4ll 

https://www.poikienaidit.fi/ 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo

jarru
bottom of page