top of page

MTA tukee seuraavia lakialoitteita

Yhteisvoimat – kansalaisaloite tasa-arvoisen maanpuolustuksen puolesta

Kansalaisaloitteen tavoitteena on muuttaa Suomen maanpuolustusvelvollisuus aidosti tasa-arvoiseksi. Aidosti tasa-arvoisella maanpuolustusvelvollisuudella tarkoitetaan tässä aloitteessa järjestelmää, jossa asevelvollisuus ei rajaudu pelkästään miehiin sukupuolen perusteella. Asepalveluksen suorittavat yksilöt tulee määrätä palvelukseen muiden kriteerien kuin sukupuolen perusteella heidän määräänsä mainittavasti muuttamatta.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9544

Laki lapsen elatuksesta

Elatusvelvolliset ry on avannut kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on uudistaa laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704). Nyt on oikea hetki toimia ja korjata vanhentunut laki.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073

bottom of page