top of page

Tasa-arvopalkinto 2016

Miesten tasa-arvo ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistys palkitsee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot vuosittain jaettavalla tasa-arvopalkinnolla. Vuoden 2016 tasa-arvopalkinnot Miesten tasa-arvo ry antaa miehiin kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa tutkineelle ja esiin nostaneelle Kati Federleylle sekä pitkän linjan linjan tasa-arvotutkijalle ja -kirjoittajalle Henry Laasaselle. Virallinen palkintoseremonia järjestetään tasa-arvon päivänä 19.3.2017 Helsingissä (tarkemmat tiedot tapahtumasta julkistetaan myöhemmin). Molemmat palkitut tulevat pitämään palkintotilaisuudessa esityksen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.


Miesten tasa-arvo ry onnittelee palkittuja!
 

Palkintojen perustelut
 

Kati Federley on tehnyt arvokasta pioneerityötä nostamalla esiin miehiin parisuhteissa kohdistuvaa väkivaltaa. Hänen ansiokas hoitotieteen alan pro gradu – tutkielmansa: ”Miesten kokemuksia naisten tekemästä parisuhdeväkivallasta” (1) ja sen saama mediahuomio (2,3) nosti selkeällä ja selväsanaisella tavalla esille vuoden 2016 aikana naisten miehiin kohdistaman väkivallan kirjoa tämän päivän Suomessa. Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että erilaiset tiedon tuottamisen katvealueeseen jääneet aihealueet tulevat valaistuksi ja tätä kautta uudenlaisen huomioinnin kohteeksi. Federleyn aihealueen esillenostojen voidaan nähdä myös suoraan palvelevan yksittäisiä ihmisiä, joiden kokemuksien julkitulolle on nyt aiempaa parempi yhteiskunnallinen hyväksyntä.
 

Henry Laasanen on pitkään ollut näkyvin yksittäinen toimija Suomessa miesnäkökulmaisen tasa-arvojäsennyksen tuottajana. Hänen jo 15 vuoden ajan tuottamansa yleistajuiset tekstit ovat tarjonneet monille mahdollisuuden kiinnostua tasa-arvokysymyksistä tavalla, joka on kyseenalaistanut vakiintuneen näkemyksen tasa-arvosta vain naisasiana. Tuomalla esiin potentiaalisia miesten tasa-arvo-ongelmia (4) on Laasanen haastanut myös suomalaista tasa-arvopolitiikkaa. Suomalaisen miesasialiikkeen kehittymiselle Laasasen merkitystä on vaikea yliarvioida. Vuoden 2016 aikana Laasasen näkyvimmät ulostulot ovat tapahtuneet hänen artikkeleihinsa kokoelmateoksessa ”Epäneutraali sukupuolikirja” (5) liittyen. Osin tasa-arvoteemaan kytkeytyen, mutta myös omana aihealueenaan, Henry Laasanen on esittänyt sosiologista valta-analyysiä niin sanotuista ”heteroseksuaalisista pariutumismarkkinoista” kirjassaan ”Naisten seksuaalinen valta” (6). Kirjassa esiteltävillä ajatuksilla on ollut merkittävä vaikutus Suomessa aihealueesta käytävään keskusteluun.
 

Lähteet:
1 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98740/GRADU-1458733112.pdf
2 http://www2.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/naisten-parisuhdevakivalta-ahdistaa-miehia
3 http://www.aviisi.fi/2016/06/gradu-graduni-muuttaa-edes-yhden-miehen-elamaa-tyo-kannatti/
4 http://publishing.yudu.com/Freedom/Aclt8/Laasasenlista/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fihmissuhteet.blogspot.fi%2F2008%2F05%2Flaasasen-lista.html
5 http://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2016/10/Ep%C3%A4neutraali-sukupuolikirja-pdf.pdf
6 https://fi.wikipedia.org/wiki/Naisten_seksuaalinen_valta
#HenryLaasanen #Miestentasaarvory #miestutkimus #KatiFederley #tasaarvopoalkinnot #parisuhdeväkivalta #tasaarvonpäivä #miesasialiike

bottom of page