top of page

Tasa-arvopalkinnot 2023

Miesten tasa-arvo ry (MTA) on palkinnut vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla. MTA:n vuoden 2023 ”Tasa-arvon kartanpiirtäjä” -palkinnot saavat Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki ja Iltalehden erikoistoimittaja Emil Kastehelmi. MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt kahdeksatta kertaa.

krtanpiirtäjä
Kartanpiirtäjät_julkilausuma.png

Tasa-arvon kartanpiirtäjä -palkintojen perustelut

Binga Tupamäen kirjoittama Verkkouutisissa 30.9.2023 julkaistu intersektionaalista feminismiä kritisoiva kolumni on yhteiskunnalliselle keskustelulle tarpeellinen ja poikkeuksellinen nosto. Intersektionaaliseen feminismiin pohjautuva politiikka ei kohtele ihmisiä yksilöinä, vaan esimerkiksi sukupuolensa edustajina.

-Ongelmaksi tämä tulee silloin, kun poliittisia päätöksiä tehdään ihmisryhmän oletuksiin perustuen. Yksilön tilanne on aina ainutlaatuinen ja keskiarvon yleistäminen yksilöön on haitallista. Sen sijaan, että pyrkisimme kumoamaan valta-asemat antamalla lisäoikeuksia, meidän tulisi kohdella jokaista yhdenvertaisesti sukupuolesta tai muusta ominaisuudesta riippumatta, Tupamäki korostaa.

Intersektionaalisen feminismin ideologiassa miesten oletetaan olevan etuoikeutetumpia kuin naiset. Tätä käytetään perusteluna Tupamäen kolumnissaan mainitsemalle positiiviselle syrjinnälle. Näin intersektionaalinen feminismi lisää syrjintää ja epätasa-arvoa.

- Suomalaisessa yhteiskunnassa nainen ei ole enää yksiselitteisen alisteisessa asemassa mieheen nähden. Molemmilla sukupuolilla on omat keskeiset haasteensa: tilastojen mukaan miehet ovat heikommassa asemassa muun muassa koulutuksen, terveyden ja rikollisuuden osalta. Nykyään on yhä huonommin perusteltua syyttää miehiä automaattisista etuoikeuksista, Tupamäki kertoo.

Iltalehden erikoistoimittaja Emil Kastehelmi pureutuu Iltalehdessä 6.12.2023 julkaistussa kolumnissaan Suomen maanpuolustuksen ongelmakohtiin. Suomen lakiin kirjattu vain miehiä koskeva asevelvollisuusjärjestelmä on epätasa-arvoinen ja tehoton.

- Laki on säädetty erilaisessa maailmantilanteessa ja arvomaailmassa. Tällä hetkellä on luonnollisesti itsestäänselvää, että eri velvollisuuksien asettaminen sukupuolen perusteella on syrjintää, Kastehelmi mainitsee.

 

Ikäluokkien pienentyessä Suomen valtiolla ei ole varaa vain miehiä koskevaan asevelvollisuuteen. Kastehelmi myös korostaa kolumnissaan, että millään muulla yhteiskunnan osa-alueella sukupuoleen perustuvaa pakottamista ei sallita.

-Merkittävin syy siihen, miksi asevelvollisuutta ei ole ulotettu myös naisia koskevaksi, löytynee asenteista - sukupuolineutraali asepalvelus ei ole monellekaan päättäjälle prioriteetti. Osa vastustaa sitä ja ymmärtääkseni myöskään Puolustusvoimissa muutosta ei ajeta erityisen vahvasti, Kastehelmi lisää.

Binga Tupamäen ja Emil Kastehelmen haastattelut voi lukea kokonaisuudessaan Miesten tasa-arvo ry:n www-sivuilta:

https://www.miestentasa-arvo.fi/tasa-arvon-kartanpiirtajat-2023

Tasa-arvon jarru -antipalkinnon perustelut

Vuoden 2023 Tasa-arvon jarruksi MTA on valinnut Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon.

 

Yhdistys katsoo, että olisi rehellisempää puhua naisasiapalkinnosta, sillä palkinto voidaan myöntää vain naisten aseman vahvistamiseen.

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto on hyvä esimerkki miehiin ja poikiin kohdistuvan tasa-arvon systemaattisesta sivuuttamisesta. Suomi ei ole valmis tukemaan sitä, että poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmiin puututtaisiin kotimaassa tai maailmalla.

Vuonna 2023 Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto myönnettiin afgaaninaisten turvallisuuden edistämiseksi humanitaarista työtä tekevällä Afghan Women Skills Development Centerille. Monet tahot pitävät palkinnon voittanutta järjestöä johtavaa Mahbouba Serajia Afganistanin Taleban hallinnon lobbarina ja puolustajana. Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon voidaankin katsoa legitimoivan Talebanin valtaa ja sitä myöten Talebanin naisia sukupuolen perusteella syrjivää toimintaa.

bottom of page