top of page

Tasa-arvon tilanne Suomessa 2022

Alla on lyhyesti listattuna osa-alueet, joilla miehillä tai naisillä on tasa-arvon tilanne selkeästi huonompi kuin vastakkaisella sukupuolella.

Miehillä huonompi tilanne kuin naisilla

 1. Asepalvelus: Pakollinen asepalvelus vain miehillä​

 2. Elinikäodote: Miehillä on n. 5 v lyhyempi elinikäodote

 3. Syöpäseulonnat: Naisille valtakunnalliset syöpäseulonnat (rinta ja kohdunkaula), miehillä ei mitään​​

 4. Sosiaaliset ongelmat: Miehillä on huomattavasti naisia enemmän syrjäytyneisyyttä, päihdeongelmia, asunnottomuutta, päihdekuolemia ja itsemurhia

 5. Väkivallan uhrina: Miltei 70% väkivallan uhreista on miehiä. Kampanjat väkivallan vähentämiseksi kohdistuvat kuitenkin miltei pelkästään naisiin

 6. Lähisuhdeväkivallan uhrina: Miehet joutuvat yhtälailla lähisuhdeväkivallan uhreiksi kuin naiset. Terveydenhuollon toimenpiteitä vaativan lähisuhdeväkivallan uhreiksi miehet joutuvat kaksi kertaa useammin kuin naiset. Tästä huolimatta lähisuhdeväkivallan ehkäisytoimet keskittyvät vain naisten kokemaan väkivaltaan.

 7. Rituaalisilpominen: Poikien rituaalisilpominen (tahdonvastainen ympärileikkaus uskonnollisista syistä) on edelleen sallittua, sen sijaan tyttöjen silpominen ollaan kieltämässä jo toista kertaa

 8. Oppimiserot: Poikien ja tyttöjen oppimiserot peruskoulussa ovat Suomessa OECD-maiden suurimmat​. Tätä ei kuitenkaan nähdä opetushallinnossa ongelmana, eikä siihen kohdisteta toimenpiteitä. 

 9. Korkeakoulupaikat: Vain 1/3 korkeakouluopiskelijoista on miehiä, 2/3 naisia​

 10. Raskaat työt: Pääasiassa miesten vastuulla ovat raskaat ja vaaralliset työt sekä näistä aiheutuvat työtapaturmat​

 11. Vastuu toimeentulosta: Perheelliset miehet joutuvat useimmiten käymään töissä ja vastaamaan perheen tuloista, kun naiset voivat viettää aikaa kotona lasten kanssa ​​​

 12. Huoltajuuskiistat: Huoltajuuskiistoissa oikeus päätyy useimmiten ratkaisuun naisen eduksi

 13. Valtion tasa-arvoelimet: Valtion tasa-arvoelimissä mm. STM on edustajina miltei ainoastaan naisia

 14. Puoluetuki: Puoluetuesta 5% on ohjattu naisjärjestöille (1.8 M€), miesjärjestöille ei mitään

 15. Sukupuolijärjestötoiminnan tuki: Naisjärjestöt saavat valtionapua (900 k€), miesjärjestöille ei mitään​

 16. Isyyslaki: Isyyslaki on epätasa-arvoinen ja mahdollistaa mm. isyyshuijaukset​​

 17. Tasa-arvolaki: Tasa-arvolaki on säädetty erityisesti naisten aseman parantamiseksi työelämässä

Naisilla huonompi tilanne kuin miehillä

 1. Keskimääräiset ansiot: Naisten ansiot ovat keskimäärin n. 3% pienemmät kuin miesten ansiot (samasta kokoaikaisesta työstä, samalla työkokemuksella)

 2. Keskipalkka: Naisvaltaisilla aloilla on miesvaltaisiin aloihin verrattuna pienempi keskipalkka

 3. Urakehitys: Perheelliset naiset joutuvat miehiä useammin katkaisemaan urakehityksensä hoitaessa lapsia kotona

 4. Johtotehtävät yrityksissä: Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan vuonna 2018 palkansaajista esimiestehtävissä toimi 36 prosenttia naisista ja 46 prosenttia miehistä.

Puuttuuko listalta jotain tai onko listalla virheellistä tietoa? Lähetä viestiä yhdistykselle tai osallistu keskusteluun MTA:n Facebook-sivuilla.

bottom of page