top of page

Tasa-arvopalkinnot 2022

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) on palkinnut vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla. MTA:n vuoden 2022 ”Tasa-arvon kartanpiirtäjä” -palkinnot saavat kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.). MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt seitsemättä kertaa.

Tasa-arvon kartanpiirtäjä -palkintojen perustelut

krtanpiirtäjä

Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kommentoi eduskunnan täysistunnossa 14.9.2022 valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa raikkaalla ja ennakkoluulottomalla tavalla. Hänen mukaansa Suomen on oltava tasa-arvoinen maa kaikille, myös valkoisille, keski-ikäisille, lihaa syöville ja autolla ajaville heteromiehille, jotka usein jäävät tasa-arvokeskustelussa huomiotta [i]. Kansanedustaja Mattila nosti esiin mm. poikien alisuorittamisen koulutuksessa, miehiin kohdistuvan väkivallan, miesten lyhyemmän elinajan ja eroisien, joista moni joutuu etävanhemman rooliin, vaikean aseman. Puheessa erityisen hyvää on se, ettei siinä aseteta miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmia vastakkain. Lähtökohtana on, että niihin kaikkiin voidaan ja pitää puuttua samanaikaisesti, jotta Suomesta tulisi joka suhteessa tasa-arvoisempi maa kaikille.

 

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on profiloitunut sukupuolten välisen tasa-arvon tinkimättömänä puolustajana eduskunnassa. Hän on tehnyt lakialoitteen sekä tytöille, että pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten, eli silpomisten, kieltämiseksi.[ii] Hän on korostanut sitä, että Suomessa kaikkien lasten ihmisoikeuksia on puolustettava sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Lisäksi kansanedustaja Tynkkynen on tehnyt lakialoitteen eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain kumoamisesta.[iii] Sebastian Tynkkynen on painottanut sitä, että Suomessa harjoitettavassa tasa-arvotyössä on huomioitava molemmat sukupuolet. Valtiollisen tuen antaminen vain naisjärjestöille on miesjärjestöjä syrjivää.  

 

[i] https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Documents/PTK_91+2022.pdf, https://keskusta.fi/ajankohtaista/blogit-puheenvuorot/keskustan-mattila-meidan-pitaa-tehda-paatoksia-joilla-pidamme-jokaisen-suomalaisen-ja-koko-maan-mukana/

[ii] https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_99+2020.aspx, https://www.kaleva.fi/perussuomalaisten-sebastian-tynkkynen-esittaa-poik/2958418

[iii] https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_41+2022.aspx

Tasa-arvon jarru -antipalkinnon perustelut

MTA palkitsee vuoden 2022 Tasa-arvon jarru -palkinnolla Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE).

 

Tasa-arvon jarruna palkitaan taho, joka on vuoden aikana toiminut erityisen voimakkaasti sukupuolten tasa-arvoa vastaan. EIGE ohittaa tasa-arvoindeksissään miehille pakollisen asevelvollisuuden täysin. Vuonna 2022 EIGE on sijoittanut Suomen sijalle neljä. EIGE:n tapa muodostaa tasa-arvoranking ei huomioi mitenkään sitä, että Suomen valtio ottaa jokaiselta mieheltä veroluonteisen työpanoksen, joka viivästyttää opintoja ja työuraa vuodella. Jos asevelvollisuus huomioitaisiin, Suomi tuskin voisi keikkua tasa-arvon kärkiviisikossa. EIGE ei kerro pätevää syytä omalaatuiselle menettelylleen Miesten tasa-arvo ry:n tiedusteluista huolimatta.

EIGE:n vääristynyt tapa tarkastella tasa-arvoa on vahingollista. Tasa-arvotoimia suunnitellaan Suomessakin tämän arvovaltaisen tahon ohjaamana. Vääristynyt kokonaiskuva johtaa vääristyneisiin toimenpiteisiin. Verkkosivuston perusteella EIGE perustaa toimintansa feministiseen maailmankuvaan. Se keskittyy esimerkiksi vastustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, henkirikoksia ja sukuelinten silpomista, vaikka nämä ongelmat kasaantuvat vähintään samoissa määrin miehille. Tässä valossa MTA ei ole yllättynyt, että miehille pakollinen asevelvollisuus ei vaikuta Suomen sijoitukseen EIGE:n tasa-arvoindeksissä.

bottom of page