top of page
 • Miesten tasa-arvo ry

On aika käynnistää tasa-arvo - avoin kirje kuntavaaliehdokkaille 2021

Päivitetty: 27. huhtik. 2021Valmis vai keskeneräinen tasa-arvo?


Sukupuolten tasa-arvon sanotaan Suomessa olevan varsin hyvällä tolalla. Usein samaan hengenvetoon todetaan, että ”tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa”. Tuolla matkalla lähes poikkeuksetta tarkoitetaan tekoja, joilla naisten asemaa voitaisiin edelleen parantaa. Virallisessa tasa-arvotoiminnassa vastaavasti miehet nähdään verrokkeina, joiden asemassa ei ole mitään korjattavaa. Sukupuolten tasa-arvoa arvioidaan absurdisti ja yksipuolisesti vain naisten ongelmien kautta; mitä paremmin naisilla menee, sitä parempana nähdään tasa-arvo, vaikka viimeinenkin mies nääntyisi ongelmiensa alle.


Naisasiaa vai tasa-arvoa

Äänioikeus annettiin Suomessa yhtä aikaa yli sata vuotta sitten koko kansan miehille ja naisille, mutta vain naisten äänioikeuden vuosipäivää juhlistetaan yhä vuosittain. Naisten mahdollisuuksien rajoittamisesta puhutaan edelleen, vaikka kaikki heidän sukupuolesta johtuneet rajoituksensa on poistettu jo aikoja sitten. Rajoitusten tilalle naisille on kehitetty sukupuolesta johtuvia etuisuuksia, jotka vahvistavat naisten asemaa; esimerkiksi naisjärjestöjen valtionapu (vuonna 2021 918 000 €) ja puoluetuen erityinen naisjärjestöosuus (5% koko puoluetuesta) turvaavat resurssit, joilla naisjärjestöt voivat vaikuttaa laajasti yleiseen mielipiteeseen ja päättäjien kautta jopa koulutukseen ja tutkimukseen. Ei ole sattumaa, että kahdeksassa yliopistossamme oli vielä 2000-luvun alussa naistutkimuksen yksiköt. Nyttemmin samoja yksiköitä kutsutaan sukupuolentutkimuksen yksiköiksi, mutta edelleen niillä on naispainotteinen tutkimuspositio ja kriittinen suhtautuminen miehiin (vrt. ”toksinen maskuliinisuus” ja ”patriarkaatti”).


Miesten asevelvollisuutta ja sotakuolleisuutta, vaikka ne ovat vaikuttavampia ja yhtäaikaa sekä vanhempia että tuoreempia kuin naisten sukupuoleen muinoin kohdistuneet rajoitukset, ei Suomessa haluta nähdä tasa-arvo-ongelmina. Vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta puolustellaan jopa sillä, että naiset synnyttävät, vaikka kaikki naiset eivät synnytä eikä synnyttäminen ole pakko. Miesasialiikkeenä emme liioin halua verrata lasten hankkimista valtiolliseen velvollisuuteen – tuovathan lapset kuitenkin iloa sekä vanhuudenturvaa nimenomaan omille vanhemmilleen.


Meillä tasa-arvotyössä edetään vain naisasianäkökulmalla. Sosiaali- ja terveysministeriön Työ- ja tasa-arvo-osaston tasa-arvoyksikön (TASY) 18:sta työntekijästä 17 on naisia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tasa-arvotiedon keskuksen kaikki viisi työntekijää ovat naisia. Ei siis ole ihme, että kun nainen itse valitsee matalapalkkaisen työpaikan, femokratiamme pitää sitä yhteiskunnallisena tasa-arvo-ongelmana, mutta kun mies kuolee keskimäärin viisi vuotta naista nuorempana, syitä haetaan miesten omista valinnoista eikä yhteiskunnan rakenteista.


Musta on valkoista


Olemme tasa-arvon nykytilasta ja sen kehittämisen painotuksista hyvin huolestuneita. Maassamme edelleen virallisesti väitetään, että naiset ovat miehiä heikommassa asemassa, vaikka maan hallituksessa on alusta asti ollut selkeä naisenemmistö, vaikka enemmistö eduskuntapuolueiden puheenjohtajista on naisia, vaikka korkea-asteen opiskelijoista vain kolmannes on miehiä, vaikka asunnottomista ja itsemurhan tehneistä kaksi kolmannesta on miehiä ja vaikka asevelvollisuus viivästyttää vain miesten opintoja ja lyhentää vain miesten työuria, vieläpä ilman eläkekerrytystä. Naisten terveydenhoitoon käytetään reilusti enemmän rahaa kuin miesten terveydenhoitoon. Tyttöjen elinajanodote vuonna 2019 oli yli viisi vuotta pidempi kuin pojilla. Naisten sukuelinten silpominen on kriminalisoitu, miesten ei. ”Itsellisille” naisille ja naispareille maksetaan hedelmöityshoidot verovaroista ja näin tuetaan lasten tarkoituksellista isättömyyttä. ”Itsellisille” miehille ei ole mitään perhe- tai lapsitukia.


Tavoitteemme seksistisen lainsäädännön osalta


Maamme sukupuolitetulla lainsäädännöllä on onnistuneesti parannettu naisten asemaa. Samalla miehet on täysin unohdettu. Naissukupuolen suosimiseen lainsäädännössä ei enää ole perusteita. Niinpä katsomme, että

 • Tasa-arvolain 1§:stä on poistettava naisten aseman parantamistarkoitus, koska naisten aseman ei voida katsoa olevan miesten asemaa huonompi

 • Asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki on uudistettava sukupuolineutraaleiksi

 • Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta on lakkautettava, koska miesjärjestötkään eivät saa valtionavustusta eivätkä naiset ole miehiä heikommassa asemassa

 • Puoluetuen naisjärjestöosuus (5% puoluetuesta) on lakkautettava perusteettomana

 • Rikoslain vain äideille alennetun rangaistuksen lapsensa surmaamisesta mahdollistava lapsensurma-rikosnimike on poistettava

 • Syöpäseulonnat on ulotettava koskemaan myös miesten syöpiä

 • Lasten sukuelinten ei-lääketieteellisten leikkausten kiellon on koskettava myös poikia

Kuntapolitiikan ja kuntien toiminnan kehityskohteet miesten tasa-arvon näkökulmasta

 • Kunnallisesta henkilöstöstä 80 % on naisia. Miesten määrää kunnallisissa sukupuolisensitiivisissä tehtävissä (opetus, sosiaalitoimi, terveydenhoito) pitää nostaa niin, että sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu voidaan turvata

 • Jos sukupuolitietoista budjetointia harjoitetaan, siihen pitää sisällyttää tulonsiirtojen saajien analysoinnin lisäksi myös maksajien analyysi sukupuolivaikutuksia arvioitaessa

 • Terveydenhoito on vahvasti sukupuolitettua; naiset ovat oikeutettuja kohdunkaula- ja rintasyöpien ilmaiseen seulontaan, jonka kunnat järjestävät, mutta Suomen yleisintä syöpää, miesten eturauhassyöpää ei seulota. Eturauhassyöpään kuolee Suomessa vuosittain vajaa 1000 miestä. Toivomme myös kuntapäättäjien ajavan tasa-arvoa taistelussa syöpiä vastaan

 • Sosiaalitoimi sekä lastensuojelu ovat vahvasti naisvaltaisia. Miesnäkökulmaa tulee määrätietoisesti lisätä

 • Neuvolapalveluissa tulee huomioida isät tasavertaisina vanhempina äitien kanssa

 • Poikien menestymistä peruskouluissa on parannettava. Koulunkäynnin aloittaminen vuotta nykyistä vanhempana auttaisi monia poikia. Välituntiaktiviteettien lisäämisellä saatettaisiin turvata menestystä ja työrauhaa. Miesopettajia tarvitaan kouluihin lisää – aikuisten maailma varsinkaan alakoulussa ei saa näyttäytyä pelkästään naisten maailmana.

Lopuksi kiitämme kaikkia kuntavaaleissa ehdolle asettuneita. Valtuutettuna toimiminen vaatii paneutumisen lisäksi ahkeruutta, tietoa ja rohkeutta! Tasa-arvoasioissa olemme valmiita keskustelemaan, auttamaan ja tukemaan teitä!


Miesten tasa-arvo ry


Comments


bottom of page