top of page

Kansainvälinen vieraannuttamisen vastainen päivä

Kansainvälistä vieraannuttamisen vastaista päivää vietettiin torstaina 19.4.2013. Isät lasten asialla ry järjesti päivän kunniaksi hienon tilaisuuden eduskuntatalon portailla Helsingissä.

Vieraannuttaminen on polttava ongelma, joka on johtanut useissa erotilanteissa lasten oikeuksien, ihmis- ja perusoikeuksien sekä tasa-arvon polkemiseen mitä räikeimmällä tavalla. Teema on erityisen ajankohtainen juuri nyt, koska eduskunnassa on tehty kaksi laki-aloitetta vieraannuttamista vastaan.

Tilaisuudessa Miesten tasa-arvo ry:tä ja Miesjärjestöjen keskusliittoa edusti Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno. Pj. Erno piti seuraavan puheen:

”Hyvät kuulijat!

Haluan aivan ensimmäiseksi kiittää Isät lasten asialla ry:tä kutsusta ja hienon tilaisuuden järjestämisestä.

Edustan täällä Miesjärjestöjen keskusliittoa ja Miesten tasa-arvo ry:tä. Suomalaisen miesasialiikkeen tavoitteena on yhdenvertainen, tasa-arvoinen vanhemmuus, josta hyötyisivät käsityksemme mukaan viime kädessä kaikki: lapset, isät, äidit, miehet, naiset – koko yhteiskunta.

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon vanhempainvapaiden ja vanhemmuuden kustannusten jakamisesta. Ne ovatkin tärkeitä teemoja. Ikävä kyllä, vanhemmuuteen liittyvien oikeuksien jakamisesta on puhuttu huomattavasti vähemmän.

Jos yhdenvertaista, tasa-arvoista vanhemmuutta tavoitellaan tosissaan, on olennaista huomioida myös tasa-arvon toteutuminen oikeuksissa. Kuinka hyvin Suomessa on vuonna 2013 turvattu lapsen oikeus isäänsä ja isän oikeus lapseensa? Valitettavan huonosti.

Vieraannuttamisen ohella ongelmiksi ovat muodostuneet mm. huoltajuuskiistoissa tapahtuva sukupuolisyrjintä isiä vastaan, etävanhempien, joista valtaosa on isiä, luvattoman surkea asema sekä miesten oikeuksia polkeva, sekä suorastaan antiikkinen isyyslaki.

Vaikka ongelmia siis piisaa ja tekemätöntä työtä riittää, on ilahduttavaa havaita tänä tärkeänä päivänä, että ilmassa on positiivisia, suorastaan keväisiä, merkkejä. Tämä tilaisuus on yksi sellainen merkki. Toivoa sopii, että vieraannuttamisen vastaisten lakialoitteiden läpimenon ja isyyslain tasa-arvoa kunnioittavan modernisoinnin myötä otamme ison askeleen kohti tavoitteemme, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen vanhemmuuden, toteutumista.

Kiitos!”

댓글


bottom of page