top of page
  • nimetön nimi

Miesten tasa-arvo ry: Eduskunnan lakivaliokunnan toiminta on arvotonta

Miesten tasa-arvo ry (MTA) on hyvin pettynyt Eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön[i], jossa esitetään, että hallitus ryhtyisi valmistelemaan vain tyttöjen silpomiset kieltäviä muutoksia rikoslakiin. MTA katsoo, että esitys on ristiriidassa perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuspykälän kanssa, sillä se on poikia sukupuolen perusteella syrjivä. Poikien rituaalisilpomiset, jotka rikkovat poikien ihmisoikeuksia, saisivat jatkua edelleen esteettä.


MTA:n mielestä lakivaliokunnan mietintö on omituinen myös siitä syystä, että tyttöjen ympärileikkaukset on jo nyt kielletty Suomessa lailla. Sellaiseen syyllistyvä voidaan tuomita törkeästä pahoinpitelystä. Lainsäädäntö on siis tyttöjen osalta kunnossa, vain sen valvonnassa on puutteita. Poikien kohdalla tilanne on toinen, sillä vaikka poikien rituaalisilpomiset täyttävät myös törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön, on korkein oikeus erittäin kiistanalaisella, huonosti ja sisäisesti ristiriitaisesti perustellulla tuomiollaan[ii] mahdollistanut niiden jatkamisen. Juuri poikien suojaksi meillä siis tarvitaan lainsäädäntöä.


MTA on perustamisestaan saakka johdonmukaisesti vaatinut lasten rituaalisten tai kulttuuristen silpomisten kieltämistä lapsen sukupuolesta riippumatta[iii]. Esityksemme on täysin sukupuolineutraali, vaikka, kuten jo tuli todettua, tyttöjen silpominen on jo kielletty, sillä katsomme, että tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oikeus- ja sivistysvaltiossa kaiken lainsäädännön on lähtökohtaisesti oltava sukupuolineutraalia. Lakivaliokunnan esitys, jonka mukaan tyttöjen silpominen kiellettäisiin rikoslaissa vielä toistamiseen, on varsinkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa täysin edesvastuuton ja järjetön. Rajallisille resursseille olisi parempaa käyttöä vaikka nykyisenkin kiellon valvonnassa.


MTA antaa puhtaat paperit vain lakivaliokunnan kolmelle jäsenelle, eli valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Leena Merelle (ps.), kansanedustaja Mari Rantaselle (ps.) ja kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle (ps.). He toimivat suoraselkäisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta uskaltamalla vaatia myös viattomien poikavauvojen suojaamista barbaariselta silpomisrituaalilta. MTA kiittää heitä.


Lakivaliokunnan enemmistö kyllä taipui, ilmeisesti häveliäisyyssyistä, esittämään, että hallitus selvittelisi myös poikien silpomisten tilannetta Suomessa. Mutta tällaisen vastuuta väistelevän selvittelyesityksen ainoa tarkoitus on vain haudata koko kysymys loppuvaalikaudeksi, jonka jälkeen se aiotaankin aktiivisesti unohtaa. Asiaa on selvitetty jo kylliksi, ja tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien kannalta siihen on vain yksi ainoa moraalisesti kestävä ratkaisu: sukupuolineutraalin silpomiskiellon säätäminen. Sellaiset poliittiset päättäjät, jotka eivät suoraselkäisesti ja päättäväisesti uskalla tiukassakin paikassa puolustaa universaaleja ihmisoikeuksia, lapsen oikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ovat MTA mielestä täysin arvottomia. He voivat toki valehdella hyväuskoisimmille äänestäjille, tai edes itselleen, että he ovat pitäneet huolta poikienkin oikeuksista, mutta se on täyttä roskaa.


Erityismaininnan lakivaliokunnan jäsenistä ansaitsevat MTA:n mielestä lakivaliokunnan jäsenet, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) ja kansanedustaja Sofia Virta (vihr.), jotka myös kannattivat sitä, että vain tyttöjen silpominen kriminalisoitaisiin (uudestaan), mutta poikien tilannetta vain selviteltäisiin. He nimittäin pettivät kaikkien arvojen lisäksi myös Vihreiden tavoiteohjelman[iv], jossa luvattiin puolueen kieltävän kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. Tässä siihen tarjottiin tilaisuutta oikein hopealautasella, mutta ilmeisesti puoluejohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon hehkuttama intersektionaalinen feminismi tarkoittaa käytännössä poikavauvojen uhraamista kyseisen ideologian alttarille.


MTA katsoo, että lakivaliokunnan pahimmat tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vastustajat ovat kuitenkin kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) ja kansanedustaja Eva Biaudet (r.). Heidän mielestään poikien silpomistilannetta ei pitäisi edes selvittää, eikä siitä olisi saanut olla edes valiokunnnan mietinnössä mainintaa, vaan poikavauvojen silpomisten pitäisi kaikessa verisyydessään ja tuhoisuudessaan saada jatkua täysin esteettä[v]. Kansanedustajan Laukkasen kristillinen lähimmäisenrakkaus ei taida ulottua ainakaan eriuskoisten perheiden poikavauvoihin. Kansanedustaja Biaudet puolestaan on myös Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan (TANE) jäsen, mitä ei voi jättää huomiotta.


Koska julkisuudessa on tiedetty kertoa, että julkisten varojen saajilta edellytetään nykyään sitoutumista sukupuolten välisen tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen[vi], MTA vaatii nyt, että hallitus ryhtyy välittömästi selvittämään Naisjärjestöjen Keskusliiton julkisen rahoituksen jatkamisen perusteita. Rahoitus on katkaistava, ellei järjestö selvästi ja julkisesti irtisanoudu miesvihasta ja tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien vastustamisesta.  Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat on uskottavuussyistä syytä sulkea myös tasa-arvoasian neuvottelukunnan toiminnasta ainakin siihen saakka, kunnes tällaista ääriajattelua edustava aines on siivottu järjestöstä pois.[ii] KKO 2008:93

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page