top of page

Miesten tasa-arvo ry tukee tasa-arvoista kansalaispalvelusta

Entisen puolustusministerin Elisabeth Rehnin johtama ajatushautomo ”Bank of Ideas” on tällä viikolla julkaissut esityksensä Suomen maanpuolustusjärjestelmän kehittämiseksi. Keskeistä esityksessä on se, että Suomessa luovuttaisiin nykyisestä, miehiä sukupuolen perusteella syrjivästä, asevelvollisuusjärjestelmästä ja otettaisiin käyttöön tasa-arvoinen maanpuolustusjärjestelmä, jossa koko ikäluokka osallistuisi Suomen kokonaisturvallisuuden tukemiseen suorittamalla kansalaispalvelusvelvollisuuden jossain muodossa.

Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) on jo vuosien ajan kamppaillut miesten oikeuksien edistämisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisen puolesta. MTA ry:n keskeisimpänä vaatimuksena on alusta saakka ollut se, että miehiä syrjivästä ja vanhentuneesta asevelvollisuusjärjestelmästä on Suomessa siirryttävä moderniin ja tasa-arvoiseen maanpuolustukseen, jossa kaikki kantavat kortensa kekoon, eikä ketään aseteta sukupuolensa tai muun vastaavan syyn takia eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännöllinen sukupuolisyrjintä ei yksinkertaisesti länsimaiseen sivistys- ja oikeusvaltioon kuulu. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta ei voida enää vuonna 2018 tinkiä perinteisiin vetoamalla.

Historiallisten kokemusten perusteella voidaan todeta, että Suomen on aina varmistettava, että maanpuolustuksemme käyttöön saadaan tehokkaasti parhaat mahdolliset resurssit. Nykyisin kaikkia käytettävissä olevia resursseja ei hyödynnetä, minkä seurauksena kokonaisturvallisuustilanteemme ei ole paras mahdollinen. Naapurimaamme Norja ja Ruotsi ovat jo ymmärtäneet, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.

Miesten tasa-arvo ry tukee Elisabeth Rehnin ”Bank of Ideas” – ajatushautomon aloitetta. On selvää, että ehdotetun mallin yksityiskohdat, kuten vaikkapa asepalveluksen tai varautumispalveluksen suorittajille myönnettävän verovähennyksen yksityiskohdat ja varautumispalveluksen konkreettinen sisältö, kaipaavat vielä hiomista. Olennaista kuitenkin on, että seuraavan hallituksen on hallitusohjelmassaan sitouduttava maanpuolustuksen tasa-arvoistamiseen.

Comments


bottom of page