top of page

Miestutkimukseen on panostettava

Miesten tasa-arvo ry on jo vuosien ajan esittänyt, että miesten asemasta ja tasa-arvo-ongelmista tarvittaisiin kipeästi lisää tieteellistä tutkimustietoa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä tasa-arvopoliittisen päätöksenteon täytyy perustua tutkituille tosiasioille, eikä ideologisille uskomuksille. Miehiä koskevan tutkimustiedon rajallisuus heijastuu negatiivisella tavalla tasa-arvopolitiikan linjauksiin ja tasa-arvokeskustelun painotuksiin.

Tästä johtuen Miesten tasa-arvo ry on tyytyväinen siihen, että myös Tasa-arvoasian neuvottelukunnassa (TANE) on vihdoin havahduttu siihen, että miehiä koskevaa tutkimustietoa tarvitaan lisää. Miesten tasa-arvo ry:n työ alkaa selvästi kantaa hedelmää.

TANE kuitenkin esittää, että miestutkimuksen lisäämiseksi olisi turvattava sukupuolentutkimuksen rahoitus ja asema Turussa sekä Jyväskylässä. Miesten tasa-arvo ry on toista mieltä.

Sukupuolentutkimus, joka tunnettiin aiemmin nimellä naistutkimus, ei ole onnistunut pureutumaan miesten tasa-arvo-ongelmiin, eikä etenkään tasa-arvoeliitin vallankäyttöön, jossa miesten ongelmia ei suostuta tunnustamaan tasa-arvo-ongelmiksi. Sukupuolentutkimuksen keskeisenä ongelmana on sen liian tiivis side feministiseen aatteeseen. Kyseinen ideologia dominoi sukupuolentutkimusta tutkimussuunnitelmista tulkintoihin. Tasa-arvopolitiikan tukijalaksi tarvitaan monipuolisempaa ja moniarvoisempaa tutkimusta.

Miesten tasa-arvo ry esittääkin, miespoliittisen ohjelmansa mukaisesti, että seuraavalla hallituskaudella varattaisiin vuosittain 50 000 euroa siihen, että 20 graduntekijälle, joiden tutkimusaiheet käsittelevät miesten tasa-arvo-ongelmia, maksetaan kullekin 2 500 euron apuraha. Apurahoja voisi hakea lähtökohtaisesti minkä tieteen alan opiskelija hyvänsä. Näin monitieteinen miesasiaosaaminen pääsisi kehittymään vapaasti ja moniarvoisesti.

Comentários


bottom of page