top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

MTA ry vaatii Suomea toimimaan YK:n tasa-arvo-ongelmien ratkaisemiseksi

Päivitetty: 18. maalisk. 2021

YK:n ”tasa-arvojärjestö” UN Women:in Suomen osasto julkaisi twitterissä helmikuun 27. päivä tämän päivityksen:

Miesten tasa-arvo ry (MTA) pitää päivitystä seksistisenä, miesvihamielisenä ja tasa-arvon vastaisena. On poikia ja poikuutta halventavaa ja loukkaavaa vaatia, että pojat eivät saisi enää olla poikia. Pojissa tai poikuudessa ei ole itsessään yhtään mitään vikaa. Se, että YK:n niin kutsuttu tasa-arvojärjestö vetää muitta mutkitta julkisessa päivityksessään yhtäläisyysmerkit poikuuden ja naisten ahdistelun välille, on osoitus erittäin miesvihamielisestä asennoitumisesta. Aivan kuin kaikki pojat ja miehet olisivat ahdistelijoita ja aivan kuin miehiin ja poikiin ei kohdistuisi ahdistelua tai kuin naiset ja tytöt eivät myös syyllistyisi ahdisteluun. Suhtautuminen ahdisteluun Suomessa on viranomaisia ja poliittisia päättäjiä myöten kaksinaismoralistinen; naisiin ja tyttöihin kohdistuva ahdistelu tuomitaan, kuten tietysti pitääkin, erittäin jyrkästi, mutta miehiin ja poikiin kohdistuvaa ahdistelua vähätellään kaikin mahdollisin keinoin, eikä sitä oteta oikein edes tosissaan. Hyvän esimerkin tästä asennoitumisesta tarjoaa tasa-arvovaltuutettu, joka taannoin kuittaisi poikien kertomukset heihin kohdistuvasta ahdistelusta pelkiksi ”pelleilyvastauksiksi”[i]. Tästä asenteesta ja poikiin sekä miehiin kohdistuvasta empatiavajeesta YK:n pitäisi olla pikemminkin huolissaan.


Sanontaa ”pojat on poikia” on Suomessa käytetty perinteisesti positiivisessa hengessä. Sillä on haluttu osoittaa hyväksyntä sille, että pojilla on oikeus olla sellaisia, kuin he ovat ja kuin he itse haluavat olla. Samalla sillä on myös haluttu korostaa sitä, että pojat, noin keskimäärin, saattavat olla monessa suhteessa varsin erilaisia kuin tytöt ja että se on ihan ok. Tasa-arvo ei tarkoita, eikä edellytä, samankaltaisuutta tai tasapäistämistä. On erittäin haitallista etenkin kehittyville pojille sekä nuorille miehille, että poikuuteen ja miehuuteen pyritään YK:n toimesta liittämään erittäin negatiivinen leima. Nämä pojat ja nuoret miehet saavat kasvaa ympäristössä, jossa heitä ei hyväksytä sellaisina kuin he ovat ja jossa heitä pidetään, pelkän sukupuolensa perusteella, lähtökohtaisesti rikollisina ja vastuullisina. Tällaista kasvuympäristöä voi pitää erittäin haitallisena ja tasa-arvon vastaisena.


MTA pitää erittäin suurena puutteena sitä, ettei YK:lla ole ainuttakaan järjestöä, joka puolustaisi miesten ja poikien oikeuksia ja joka pyrkisi miehiin ja poikiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän, joka mm .Suomessa on pikemminkin lisääntymässä kuin vähenemässä, kitkemiseen ja torjuntaan. Ongelmia aiheuttaa myös se, ettei kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä anna nykyisellään riittävän vahvoja eväitä puuttua miehiin ja poikiin kohdistuvaan väkivaltaan yhtä painokkaasti kuin naisiin tai tyttöihin kohdistuvaan. Koska miesten ja poikien kokemat tasa-arvo-ongelmat ovat varsin usein samanlaisia kaikkialla maailmassa, on suotavaa, että kansainvälisen yhteisö tekisi entistä enemmän yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.


MTA katsoo, että Suomen on syytä arvioida uudestaan Suomen UN Womenille myöntämänsä rahoitus[ii]. Miesvihamielistä, seksististä ja tasa-arvon vastaista toimintaa ei pidä julkisin varoin tukea lainkaan. Sen sijaan Suomen on vaadittava YK:ta perustamaan miesten ja poikien oikeuksia edistävä kansainvälinen järjestö, jonka on ensi töikseen kutsuttava koolle kansainvälinen konferenssi poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmien ratkomiseksi. Selvästi tarvetta on myös poikien ja miesten tasa-arvoiset oikeudet turvaavalle kansainväliselle ihmisoikeussopimukselle.


Comments


bottom of page