top of page

Pinssisota alkakoon

Tänään 14.1.2013 tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun kansainväinen työjärjestö ILO kirjasi Suomen ratifioiman ILO 100 – sopimuksen saapuneeksi Geneveen ja se on siis virallinen voimaantulopäivä. Sen kunniaksi tein Miesten Tasa-arvo ry:n tukemana miehen euro – pinssin, joka kuvaa sitä, että mies saa Suomessa yhdestä tekemästään normaalista työtunnista palkkaa noin 87 % siitä, mitä naiselle maksetaan yhden normaalin työtunnin tekemisestä.

Pohjois-Uudellamaalla ilmestyvä Aamuposti kertoi uutisessaan, että ”pinssien sota on alkanut”.

Jaan 400 pinssiä kansanedustajille ja heidän eduskunta-avustajilleen. Yli 100 menee eri medioiden uutistoimituksiin, loput jaan halukkaille ilmaiseksi, kunhan pakkaus-, lähetys- ja postikulut maksetaan.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE tilasi syksyllä tuhansia ”kultaisia” naisen euro – pinssejä, joita saatte sieltä. Kuvia löytyy netistä.

__________________________________________________________

Tässä saatekirje, joka tulee pinssin mukana, lopussa tilausohje:

1. Miehet ja naiset saavat samaa palkkaa tekemäänsä normaalia työtuntia kohden

ILO hyväksyi Suomen 100-sopimuksen ratifioinnin 14.1.1963 eli 50 vuotta sitten. Tässä ensimmäinen palkkavertailu, joka on tehty ”sama palkka samanarvoisesta työstä” – periaatteella:

Vuonna 1999 miesten keskimääräiset vuosiansiot olivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksitilaston mukaan 25 740 euroa ja naisten 21 120 euroa. STM:n tasa-arvoyksikkö sanoo, että ”on päätetty” käyttää ansiotasoindeksitilastoa. Naisten ansiot olivat siis 82,1 % miesten ansioista. Mutta tämä tilasto ei ole tasa-arvotilasto Tilastokeskuksen pääjohtajan Heli Jeskanen-Sundströmin antaman lausunnon mukaan (Dnro TK-41-274-11 STM:n selvityspyyntöön 21.2.2011; STM/788/2011). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE tilasi 2012 lisää tuhansia ”kultaisia naisen euro” – pinssejä, vaikka kukaan ei ole todistanut, että ero kuukausiansioissa edes olisi tasa-arvo-ongelma.

ILO 100 – sopimuksen mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sukupuolesta riippumatta sama palkka. EU parlamentin päätöslauselmassa 2008/2012(INI) kohdassa G kehotetaan ottamaan huomioon tehdyt vuosityötunnit palkkavertailussa. Ajankäyttötilaston 3/1999-2/2000 mukaan miehet tekevät noin 19 % enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset. Kun huomioimme tämän, naisten keskituntiansio on 97,4 % miesten keskituntiansiosta tehtyä työtuntia kohden. Mutta ILO 100 – sopimuksen mukaan mm. sellaiset työaikojen ja työolosuhteiden perusteella maksettavat lisät, joissa ei ole sukupuolierottelua, on poistettava vertailusta. Esimerkiksi yötyötä tekeviä miehiä on kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Kun poistamme kyseiset lisät vertailupalkoista, saamme lopputuloksen, että normaalia tehtyä työtuntia kohden Suomessa maksetaan keskimäärin samansuuruista palkkaa miehille ja naisille. (Virhemarginaali on noin 2-3 prosenttiyksikköä.) YLE:n ohjelma, jossa käsitellään palkkatasa-arvoa, ei päässyt eetteriin, mutta löytyy täältä:

Kannattaa uhrata 10 minuuttia katsomiseen!

2. Miksi miehen euro – pinssissä on lovi ja miksi pinssi on ”hopeinen”?

Pinssissä on lovi, sillä vaikka miehet ja naiset saavatkin Suomessa keskimäärin samaa palkkaa tekemäänsä normaalia työtuntia kohden, se ei vielä ole ILO – 100 mukainen palkkavertailu.

1. Vertailupopulaatio ei ole tasa-arvomielessä sama. Miehistä puuttuu yksi ikäluokka. Se, joka on poissa kaikista Tilastokeskuksen tilastoista asevelvollisuuslain johdosta. Osa miehistä on asepalveluksessa, osa siviilipalveluksessa ja osa vankilassa. Miehet menettävät keskimäärin noin 3 % elinikäisistä tuloistaan miesten yleisen asevelvollisuuden vuoksi.

2. Eläke on osa palkkaa. EY – tuomioistuin on antanut ratkaisun 15.5.1990 C-262/88 (1), jossa eläke määritellään Rooman sopimuksen mukaiseksi palkan osaksi. Vuonna 2010 miesten palkkasumman perusteella kerättiin eläkemaksuja 11,1 miljardia euroa ja miehet saivat eläkesuorituksia 10 miljardia. Vastaavasti eläkemaksut naisten palkkasummasta olivat 7,9 miljardia euroa ja eläkkeet naisille 9 miljardia euroa. Eläke-ero tekee noin 7 % nykypalkkaan diskontattuna.

3. Naisilla on Suomessa keskimäärin alhaisempi täyden eläkkeen alkamisaika kuin miehillä. Tämä johtuu kuntasektorista, jossa noin 80 % on naisia. Kuntasektorin eläkeikää nostetaan pikkuhiljaa 63:en vuoteen, mutta siirtymäaikaa on vuoteen 2025 asti. Kuntasektorin työntekijät olisivat saaneet palkankorotuksen eläkeiän nostosta, mutta valtaosa valitsi alemman eläkeiän.Muitakin piiloetuuksia julkisen sektorin palkoissa on.

++++ Uutterammasta työnteosta johtuen miehet maksavat keskimäärin työtunnistaan ansiotuloveroa noin viisi prosenttiyksikköä naisia enemmän. Eli palkkatilille mies saa 5 % naista vähemmän palkkaa tekemäänsä työtuntia kohden verotuksen jälkeen. Se ei liene tasa-arvo-kysymys, sillä jos miehet tekisivät yhtä vähän töitä kuin naiset, he maksaisivat veroakin yhtä vähän.

Pinssi on hopeinen, koska tasa-arvoisessa palkkavertailussa miehet jäävät hopealle.

Miesten tasa-arvo ry / Pauli Sumanen

Lisätilaukset: paulisumanen miuku gmail(piste)com, hinta n+2€ (n = tilaamasi pinssien lukumäärä, esim 1 = 3€, 2 = 4€ jne

______________________________________________________________________________

Commentaires


bottom of page